Rapport gelezen, d.w.z. d

Rapport gelezen, d.w.z. de onderzoeksmethode, en daarin worden verwachte opbrengsten over een periode van 100 jaar toegerekend aan de waarde van de euro nu (netto contante waarde). Dat de levensduur van de infrastructuur veel korter is (eerder 50 jr) wordt verder niet ter discussie gesteld.

Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de verwachte maatschappelijke baten via enkele scenario's... hier komen we op het terrein van rekenmodellen en dat is compleet giswerk want niemand kan in de toekomst kijken. Dat rekenmodel is zoals gewoonlijk een black-box die voor buitenstaanders geheim gehouden wordt waardoor het onderzoek niet gereproduceerd kan worden door andere wetenschappers. En dat druist in tegen de wetenschappelijke methode.

Daarmee kom ik tot de conclusie dat de uitslag van dit onderzoek met een stevige korrel zout genomen mag worden.
 
No data found
Scroll naar boven