Een fietshelling is vaak maatwerk

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-06-2024
Vanwege de ruimtelijke context is het vaak niet mogelijk om hellingen op bruggen en tunnels volledig te laten voldoen aan de daarvoor gestelde normen. Fietsberaad Vlaanderen heeft in samenwerking met adviesbureau MINT het cahier Fietshellingen uitgebracht dat handvatten geeft hoe je in dit soort situaties de fietsbeleving zoveel mogelijk kan optimaliseren.

Bruggen en tunnels hebben een lange levensduur en het is belangrijk om bij het ontwerp hiervan aandacht te besteden aan de capaciteit en het comfort voor fietsers, ook met het oog op een toenemende vraag in de toekomst. In het Vlaamse Vademecum Fietsvoorzieningen zijn daarvoor normen voor fietshellingen opgenomen, die vergelijkbaar zijn met normen die in Nederland gehanteerd worden. Toch is het bij het ontwerp van infrastructuur vaak niet mogelijk om aan de norm te voldoen, omdat hiervoor bijvoorbeeld de ruimte ontbreekt. Er is dan maatwerk nodig.
 
Observatie
Fietsberaad Vlaanderen en adviesbureau MINT hebben onderzoek gedaan naar de fietsbeleving op hellingen. Ze vergeleken daarbij de hellingen van 18 bruggen en tunnels in Vlaamse gemeenten op basis van technische kenmerken als hellingsgraad, hellingslengte, breedte, zichtlijnen en stroefheid. Daarnaast observeerden fietsers op die hellingen en noteerden op welk type fiets zij reden en hoeveel moeite ze hadden om de helling te overbruggen. De onderzoekers fietsten ook zelf over de hellingen.
 
Complexiteit
Op basis van dit onderzoek constateerden de onderzoekers dat er factoren zijn die de complexiteit van een fietshelling voor fietsers kunnen verlagen, zoals een stroeve wegverharding en een zichtbaar verloop, of juist verhogen, zoals een helling die aan het eind steiler is dan in het begin en de aanwezigheid van obstakels. In het ontwerp kan men deze inzichten gebruiken om hellingen die elementen hebben die de complexiteit verhogen te compenseren met elementen die de complexiteit verlagen, zodat het fietscomfort verbetert. In het cahier Fietshellingen staan enkele voorbeelden uit de praktijk waarin deze compensatie goed uitgepakt is voor de fietser. Bijvoorbeeld door bij een U-bocht in een helling het hellingspercentage laag te houden en het fietspad er te verbreden, zoals bij een fietsbrug in Hasselt is gedaan.
 
Webinar
Fietsberaad Vlaanderen gaat op donderdag 12 september tijdens een webinar in op de kenmerken van fietsvriendelijke hellingen en succesvolle praktijkvoorbeelden. Aanmelden kan hier.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Een fietshelling is vaak maatwerk

Scroll naar boven