Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Een fietsstrook: omdat er vaak niets beters is

  • Soort:Artikel Fietsverkeer
  • Auteur:Ron Hendriks
  • Uitgever:Fietsverkeer nr. 29
  • Datum:05-03-2012

Veel wegbeheerders kennen het probleem. Mogelijkheden voor een&vrijliggend fietspad ontbreken, dus maar een fietsstrook aangelegd,&of een suggestiestrook, of iets wat daar op lijkt. Maar het blijft vaak&schipperen met de ruimte. Het probleem speelt vooral buiten de&bebouwde kom, bijvoorbeeld in Zeeland. Waterschap Scheldestromen
gooit de knuppel in het hoenderhok.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Het waterschap Scheldestromen heeft criteria opgesteld voor de toepassing van fietsstroken, gekoppeld aan het wegtype én de intensiteiten van het autoverkeer. Het komt erop neer dat op gebiedsontsluitingswegen (80 km/uur) in principe altijd een vrijliggend fietspad nodig is evenals op veelbereden erftoegangswegen of erftoegangswegen met veel landbouw- en schoolverkeer. Bij lagere intensiteiten - erftoegangswegen type A (verbinden de kernen) - kan men volstaan met fietsstroken. Maar daar zit het belangrijkste pijnpunt. Vaak ontbreekt daarvoor de ruimte.  

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Een fietsstrook - omdat er vaak niets beters is

Scroll naar boven