Eindrapport Masterplan Fiets

  • Soort:Beleidsdocument
  • Auteur:Ligtermoet+Louwerse / Klats publiciteit en reclame
  • Uitgever:Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • Datum:15-01-1998

Het Eindrapport van het MPF uit 1998, met enerzijds een samenvatting van de evaluatie en anderzijds een beschrijving van alle uitgevoerde projecten.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • In 1990 kreeg het fietsverkeer een eigen plek in het verkeers- en vervoerbeleid van de rijksoverheid: spoor 15 van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, deel d - 'stimuleren fietsgebruik'. Dit werd uitgewerkt in het project Masterplan Fiets. Eind 1997 is dat project afgerond met een uitvoerige evaluatie.
    Het Evaluatierapport Masterplan Fiets, dat aan deel 1 van dit rapport ten grondslag ligt, onderscheidt bij de ontwikkelingen betreffende fietsverkeer en fietsbeleid drie niveaus: resultaten, doorwerking en effecten. Resultaten zijn de directe uitkomsten van activiteiten die in het kader van het project zijn uitgevoerd: producten, kennis, argumenten en instrumenten. Doorwerking is de mate waarin informatie-uitwisseling over de resultaten invloed heeft op de beleidsvoering van instanties die op hun beurt het fietsgebruik direct kunnen beinvloeden. Effecten zijn de uiteindelijke concrete gevolgen van dit alles, zoals het gebruik van de verschillende vervoerwijzen, de omvang en de kwaliteit van de voorzieningen, de veiligheid van verkeersdeelnemers, en de veranderingen daarin.
    Dit Eindrapport bestaat uit twee delen. Deel 1 is gebaseerd op het Evaluatierapport. Het geeft de voornaamste uitkomsten van het project Masterplan Fiets. Ter verantwoording, ter lering en ter informatie. Deel 2 geeft een korte beschrijving van elk van de 112 projecten die gedurende de looptijd van het Masterplan Fiets zijn uitgevoerd.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Eindrapport Masterplan Fiets

No data found
Scroll naar boven