Evaluatierapport Masterplan Fiets

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Auteur:Ligtermoet+Louwerse
 • Uitgever:Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Datum:15-12-1997

Het uitgebreide Evaluatierapport van het Masterplan Fiets, later samengevat opgenomen in het Eindrapport MPF.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In de zeven jaar (1990-1997) dat het Rijk in het kader van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer en via het project Masterplan Fiets actief fietsbeleid heeft gevoerd, is er veel gebeurd. Taak van de projectgroep MPF was overheden, ondernemingen en instellingen te stimuleren fietsbeleid zo te verankeren in hun beleidsplannen en activiteitenprogramma's, dat de doelstellingen uit de Beleidsnotitie MPF, ook wel streefbeelden, worden gehaald.
  In 1995 zijn de voorbereidingen voor het evaluatieproject gestart. In dit kader zijn elf onderzoeken uitgevoerd, deels door onderzoeks- en adviesbureaus en deels door MPF-medewerkers.
  De structuur van de evaluatie en van het Evaluatierapport wordt bepaald door drie niveaus in de uitkomsten van de activiteiten:
  - Resultaten MPF-projecten: De directe uitkomsten van projecten die in het kader van het MPF zijn uitgevoerd ('output'); ontwikkelde producten en ontwikkelde en vastgelegde kennis, argumenten en instrumenten.
  - Doorwerking bij doelgroepen: Doorwerking is de mate waarin informatie-uitwisseling over de resultaten van MPF-activiteiten invloed heeft op de beleidsvoering van relevante instanties die op hun beurt het fietsgebruik direct kunnen beïnvloeden. Doorwerking is te zien als de beoogde uitkomst van het MPF-speerpunt Communicatie. In het rapport wordt beschreven hoe de stand van zaken voor fietsbeleid is bij de belangrijkste doelgroepen: gemeenten; provincies; bedrijven en instellingen; openbaar-vervoerbedrijven; ministeries.
  - Effecten: De uiteindelijke gevolgen van beleidsvoering in de werkelijkheid van alledag; in hoeverre zijn de MPF-streefbeelden al binnen bereik gekomen. Op basis van de effecten die zich in 1996 aftekenden (als die zich al aftekenden), kan slechts in beperkte mate iets gezegd worden over de mogelijkheden om de doelstellingen voor 2000 en 2010 te halen. Desondanks is het zinvol bij de harde cijfers stil te staan, om een tussenbalans op te maken.
  Het rapport bevat ook een evaluatie van de strategie, het functioneren en de financiering van het project MPF.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Evaluatierapport Masterplan Fiets

No data found
Scroll naar boven