Erkenning voor I-CE

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:01-07-2010

De directeur van I-CE Roelof Wittink heeft tijdens de Velo City Global conferentie 2010 in Kopenhagen de Leadership Award voor fietspromotie 2010 ontvangen.


  • De award is hem toegekend voor zijn toewijding aan internationale samenwerking en zijn kennis over het fietsen voor duurzaam transport en armoedebestrijding. De award is toegekend door de Danish Cycling Embassy, die net als I-CE ten doel heeft kennis over de integratie van fietsen in beleid internationaal over te dragen.
    De toekenning komt op een moment dat meerdere Nederlandse ministeries belangstelling tonen voor internationale samenwerking op stedelijk transport, zo meldt de Fietsersbond. In het recente debat in de Tweede Kamer over de fietsnota van Joop Atsma, hebben diverse fracties en minister Eurlings betoogd dat het werk van I-CE in ontwikkelingslanden moet worden voortgezet. Eurlings heeft daarnaast een Nederlands- Braziliaans consortium onder leiding van I-CE uitgenodigd om te verkennen hoe Nederland invulling kan geven aan een verzoek van de stad Rio de Janeiro voor ondersteuning. Rio de Janeiro wil een mobiliteitsplan opstellen om de lijn uit te zetten voor een duurzaam transportbeleid ter voorbereiding op de Wereldkampioenschappen Voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016.
    I-CE heeft met subsidie van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking internationale samenwerking op fietsen en stedelijk transport op gang gebracht en daarin de betekenis van de fiets voor sociale en economische ontwikkeling in Afrika, Azië en Latijns Amerika aangetoond, aldus de Fietsersbond verder. 'Kennisoverdracht en steun aan maatschappelijke organisaties vanuit Nederland heeft aantoonbaar bijgedragen aan fietsinclusief stedelijk transportbeleid, zowel lokaal, als nationaal en mondiaal.'

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

No data found
Scroll naar boven