Fiets in verkeersplan Arnhem

  • Soort:Beleidsdocument
  • Uitgever:Arnhem
  • Datum:01-01-2000

Het verkeersplan van Arnhem laat, vooral binnen de verkeerssector, een sterke integraliteit zien.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • Dit Stedelijk Verkeers- en Vervoerplan (SWP) van Arnhem bundelt en integreert de bestaande beleidsplannen op allerlei deelgebieden: van vervoersmodaliteiten (lopen, fietsen, auto, openbaar vervoer) tot infrastructuur (Betuweroute, Hogesnelheidslijn, light rail, trolley, scheiding van snel en langzaam verkeer, parkeerplekken en verkeersknooppunten) en alle maatregelen in de aanvullende en flankerende sfeer (hoogwaardige technologie voor geleiding en verwijzing, verkeersveiligheid en prijsmechanisme).

    Wat betreft de fiets meldt het plan dat de bevordering van het fietsgebruik geen eenvoudige zaak is. De stad fietst relatief weinig. Om dat beeld te veranderen is een extra inspanning nodig. Het Raamplan Fietsverkeer, in 1993 vastgesteld, stelt enkele oplossingsrichtingen
    voor. De 'onderlegger' is een kwalitatief hoogwaardig netwerk van fietsroutes. Daarbij komen dan nog diefstalpreventie, veiligheid, bevordering van snorfietsgebruik en openbaar vervoer plus fiets. Tezamen vormen deze oplossingsrichtingen een integraal pakket. Eén zwakke schakel doet alle overige verbeteringen teniet. En dan wordt niet gehaald wat nodig is: de fiets als belangrijke schakel in het ketenvervoer. Meer in detail zijn ook op wijkniveau nog vele verbeteringen voor de fiets mogelijk, aan de weg en qua stallingen.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fiets in verkeersplan Arnhem

No data found
Scroll naar boven