Fiets krachtig middel tegen korte vervuilende autoritten

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:12-02-2009

De fiets is een krachtig middel tegen de korte vervuilende autoritten in de stad. Dit blijkt uit een inventarisatie van het kennisprogramma Solve (Snelle oplossingen van lucht en verkeer).


 • Het resultaat is een lijst met de tien meest kansrijke maatregelen die zich ook in de praktijk hebben bewezen. Maar liefst vijf van de tien kansrijke maatregelen zijn gebaseerd op het stimuleren van het fietsgebruik.

  Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 4 miljard autokilometers afgelegd tijdens ritten korter dan 7,5 kilometer. Deze zijn extra belastend voor het milieu en dan vooral in dichtbevolkte steden. Door de korte autoritten vindt er extra uitstoot van vervuilende stoffen plaats omdat er gereden wordt met koude motoren en constant rijgedrag in de stad vaak niet mogelijk is. Gemeenten hebben daarom een groot belang bij het verminderen van deze korte autoritten.

  Voor het verminderen van het aantal korte autoritten zijn twee mogelijkheden:
  1. maatregelen gericht op het beperken van het aantal verplaatsingen;
  2. maatregelen gericht op de vervoerswijze keuze.

  Maatregelen die het aantal verplaatsingen beperken (of de afstand van de verplaatsingen beperken) moeten vooral gezocht worden in maatregelen gericht op de ruimtelijke ordening zoals het concept van de compacte stad, waaronder het bundelen van voorzieningen. Het nadeel van deze maatregelen is dat dit in bestaand stedelijk gebied moeilijk te realiseren is. Echter bij herstructurering en uitleggebieden kan met dit concept het aantal autoverplaatsingen drastisch verminderd worden. Bij maatregelen gericht op de vervoerswijze keuze is onderscheid te maken in push en pull maatregelen. Bij push maatregelen wordt het autogebruik ontmoedigd. Pull maatregelen zijn vrijblijvender en hebben als doel andere vervoerswijzen, zoals fiets, OV en te voet, aantrekkelijker te maken.
  Omdat pull maatregelen over het algemeen vrijblijvender zijn dan push maatregelen, zijn push maatregelen vaak effectiever omdat het gewenste gedrag wordt uitgelokt en gestuurd. Pull maatregelen leveren echter minder weerstand op en hebben daarom een groter draagvlak dan push maatregelen.
  Het is echter moeilijk een concreet advies te geven op welke maatregelen ingezet moet worden omdat van veel maatregelen een kwantitatief inzicht in de effectiviteit ontbreekt en dat de effectiviteit afhankelijk is van de situatie en dus ook per situatie verschilt. Daarom is een selectie gemaakt van concrete maatregelen die in aanmerking komen voor verdere uitwerking, de zogenaamde shortlist. De selectie is gemaakt op basis van: verwachte effectiviteit, implementatietijd, kosten, draagvlak en sturingsmogelijkheid door gemeenten. Bij het uitwerken van maatregelen kan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit en de voorwaarden waaronder de maatregel effectief kan zijn.

  De volgende 10 maatregelen staan in de shortlist: :
  • Fietsers prioriteit geven bij verkeerslichten
  • Stad ondoorkruisbaar maken voor autoverkeer (segmenteren)
  • De aanleg van goede en veilige fietsroutes
  • Bereikbaarheid van scholen voor fietsers verbeteren ten opzichte van auto’s
  • Aantal parkeerplaatsen verminderen
  • Betaald parkeren/hoger parkeertarief
  • Onderhoud van fietsvoorzieningen
  • Gratis/goede fietsstallingen
  • Bezorgdiensten
  • Kinderen zelf laten fietsen

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fiets krachtig middel tegen korte vervuilende autoritten

No data found
Scroll naar boven