Fietsberaadnotitie - Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers: lessen uit de coronaperiode

 • Soort:Notities
 • Auteur:Mark van Gurp, Amber den Otter
 • Datum:11-07-2022
“Wat kunnen we leren van de tijdelijke maatregelen uit de 1,5-metersamenleving?” Hiertoe is in 2022 literatuur onderzoek uitgevoerd, aangevuld met interviews met diverse wegbeheerders die ervaring hebben met de toegepaste maatregelen. Het eindresultaat is deze notitie.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • De jaren 2020 en 2021 stonden grotendeels in het teken van de coronacrisis. De crisis heeft grote gevolgen gehad voor onze economie, maar zeker ook voor mobiliteit. Het gebruik van openbaar vervoer is drastisch afgenomen (op het dieptepunt met 87%) en we hebben het thuiswerken massaal ontdekt (van 34% voor de coronacrisis tot 76% tijdens). Ook lopen en fietsen staat nu meer dan ooit in de belangstelling en kent een groei. Er zijn in deze periode aanvankelijk tijdelijke maatregelen in de openbare ruimte genomen om de 1,5-metersamenleving te waarborgen. Veel van deze maatregelen zijn erop gericht om meer ruimte te creëren voor de fiets en de voetganger.
   
  Vanuit CROW-Fietsberaad is veel aandacht besteed aan dit thema. Zo is de notitie Stedelijke Mobiliteit ten tijde van COVID-19 uitgebracht en is de website ‘Maak samen ruimte’ gelanceerd. Daarnaast rees de vraag op wat er na de coronaperiode aan structurele gedragsveranderingen en maatregelen te zien zal zijn. Dit is dan ook een onderwerp dat was opgenomen in het KpVV-programma 2021. De hoofdvraag hierbij was:
   
  “Wat kunnen we leren van de tijdelijke maatregelen uit de 1,5-metersamenleving?”
   
  Begin 2021 is een verkenning uitgevoerd naar tijdelijke maatregelen die betrekking hadden op het creëren van meer ruimte voor fietsers en voetgangers tijdens de coronacrisis. Dit leverde een lijst met toegepaste maatregelen en lessen op, die ook structureel toe te passen zijn buiten crisistijd. Hiertoe is in 2022 literatuur onderzoek uitgevoerd, aangevuld met interviews met diverse wegbeheerders die ervaring hebben met de toegepaste maatregelen.
   
  Door het ministerie van I&W is budget beschikbaar gesteld om per maatregel een factsheet, vergelijkbaar met de factsheets die CROW-Fietsberaad in 2020 heeft opgesteld voor ‘Herverdeling openbare ruimte ten gunste van Fietsers en Voetgangers’, op te stellen. Hiertoe is literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn interviews gehouden met diverse wegbeheerders die verschillende maatregelen hebben toegepast. Het eindresultaat is deze notitie.
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie - Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers: lessen uit

Scroll naar boven