Een interessant experimen

Een interessant experiment, dat vraagt om een herhaling in de openbare ruimte. Goed om rekenregels af te leiden van het zelf-organiserend vermogen van mensen en om de verschillende populaties op het fietspad onder de loep te nemen. In dat verband vind ik de conclusie dat een bochtstraal van 2 wel voldoende is verbazingwekkend. Uit de beschrijving van het experiment komt niet naar voren of de Nederlandse praktijk van het duo-fietsen gevolgd is. Wel blijken veel geobserveerde fietsers vanaf het midden of links in de invoeger in te sturen om op de rechtstand terecht te komen. Het lijkt me dat de bochtstraal van 5 m juist vanwege duo-fietsers is ingesteld. Daarnaast was dit experiment uitgevoerd met tape op een gladde vloer, wat in werkelijkheid niet voorkomt. Zoals we bij het belijningsonderzoek al geleerd hebben, lijken omgevingsfactoren veel effect te hebben op de plaats op het fietspad en het fietsgedrag.
Scroll naar boven