Fietsroutes Rotterdam/Delft en Zoetermeer/Den Haag aanzienlijk verbeterd

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:16-04-2009
De fietsroutes tussen Rotterdam en Delft en tussen Zoetermeer en Den Haag zijn flink opgeknapt om zo meer woon-werkfietsers aan te trekken. Dat gebeurde in het kader van het Fiets filevrijplan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarbij in totaal acht trajecten worden aangepakt.

Het tien kilometer lange traject Delft-Rotterdam is nu voor een deel omgevormd tot een directe en snelle fietsroute met een grotendeels vrijliggend fietspad en weinig kruisingen. De fietsroute is deels in rood geasfalteerd, heeft geen enkel verkeerslicht en de fietser heeft altijd voorrang. Aan een deel van de route wordt nog gewerkt. Door procedurele hindernissen is men achterop schema geraakt. De fietsroute voor het woon-werkverkeer tussen Zoetermeer en Den Haag ligt aan de noordzijde van de A12. Een meer recreatieve verbinding ligt aan de zuidzijde. Op deze trajecten is onder meer gewerkt aan de aanleg van nieuwe fietspaden, het plaatsen van verlichting en de aanleg van fietstunnels. Ook hier wordt nog gewerkt aan verdere verbeteringen. Volgens een tussentijdse evaluatie leiden maatregelen, zoals egaliseren van asfalt, aanbrengen van ontbrekende verlichting, scheiden van fietsers van het overige verkeer en het wegnemen van obstakels, tot een meetbare toename van het aantal fietsers. Van de ondervraagde fietsers op vijf filevrij routes waren 28% nieuwe fietsers en 72% bestaande fietsers. Van de nieuwe fietsers pakte 4% voorheen de auto. Van de bestaande fietsers pakte 1% nog vaker de fiets in plaats van de auto. Op de routes Utrecht-Breukelen en Rotterdam-Delft is na de verbeteringen een zeer sterke groei (meer dan een verdubbeling) van het aantal fietsers te zien. Verder blijkt uit de evaluatie dat het project Fiets filevrij een belangrijke regierol vervult in het verbeteren van de fietsroutes. De combinatie van stimulans, regie en communicatie maakt het makkelijker om geld los te krijgen en de routes worden snel aangelegd.
  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsroutes Rotterdam/Delft en Zoetermeer/Den Haag aanzienlijk verbeterd

No data found
Scroll naar boven