Flexibele fietspaal houdt stand

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:22-06-2015

Afgelopen winter is er zo&'n 38 keer met een strooiwagen over de flexibele fietspaal op de Langejacht in Dedemsvaart gereden. Het resultaat is een paal die behoorlijk is beschadigd, maar nog altijd recht overeind staat.


Het fietspad aan de Langejacht in Dedemsvaart (gemeente Hardenberg) was de eerste proeflocatie die met behulp van CROW-Fietsberaad werd ingericht volgens het “Keuzeschema sanering palen op fietspaden”.

Op de proeflocatie is daartoe een aantal aanpassingen gedaan. Behalve toepassing van een andere type paal, is de locatie iets gewijzigd en is het fietspad ter hoogte van de flexibele paal verbreed. Verder is markering aangebracht, ledverlichting op het wegdek aangebracht en de berm is aangepast.

De drie fietspalen zijn flexibel en voorzien van LED-verlichting. De flexibiliteit moet er voor zorgen dat de botsenergie bij een ongeval beter wordt geabsorbeerd, waardoor de kans op ernstig letsel afneemt. Tegelijkertijd kunnen hulpdiensten en andere zwaardere voertuigen over de paal heen rijden zonder schade aan het voertuig.

De palen staan er inmiddels twee jaar. De evaluatie van het project zal eind dit jaar plaats hebben, maar de ervaringen tot nu toe leren dat de flexibele palen het goed houden. Wel is de vraag hoe je met de beschadigingen omgaat, zo meldt Erwin Plasman van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. “Bij zo’n evaluatie zal onder meer aan de orde moet komen of je na een winter zo’n paal vervangt, of dat je een beschadigde paal accepteert. Want vervanging van de palen heeft natuurlijk financiële consequenties.” Verder leert de proef dat het zaak is om de locatie schoon te houden. “Door vuilophoping zijn de kantstrepen minder goed waarneembaar, dus zal je regelmatig moeten vegen”, aldus Plasman.

Hardenberg is trouwens bezig nut en noodzaak van fietspalen in de hele gemeente te onderzoeken. De gemeente maakt daarbij gebruik van de website www.fietspaaltjes.nl die voor dat doel is ontwikkeld door CROW-Fietsberaad. Bewoners kunnen op www.fietspaaltjes.nl/ommen-hardenberg aangeven waar volgens hen overbodige fietspaaltjes staan. Maar ook waar ze graag zouden zien dat fietspaaltjes geplaatst worden. Dat laatst gebeurt nog al eens in Harderberg. Erwin Plasman: “De eerste weken waarin de website online is, zijn veel meldingen binnengekomen met het verzoek om paaltjes te plaatsen of terug te plaatsen. Er zal bij de evaluatie een goede afweging gemaakt moeten worden tussen nut, noodzaak en verkeersveiligheid”.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Flexibele fietspaal houdt stand

Scroll naar boven