Proef met veiliger fietspaaltjes van start

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:05-07-2013

In Hardenberg is de eerste proeflocatie met fietspaaltjes in gebruik genomen. Op de proeflocatie zijn flexibele fietspaaltjes met led-verlichting aangebracht, inclusief een inleidende ribbelmarkering. De aanpassingen zijn gedaan om de kans op fietsongevallen te verminderen. De flexibele paal zorgt ervoor dat een fietser in geval van een botsing geen ernstige verwondingen oploopt doordat de paal de botsenergie beter absorbeert. Het project is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur


Fietspaaltjes zijn nuttig om auto’s te weren op fietspaden, maar ze kunnen soms ook risico’s met zich meebrengen. Mensen kunnen er bijvoorbeeld tegenaan fietsen en ten val komen, en moeten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Elk jaar worden een paar honderd fietsers in het ziekenhuis opgenomen vanwege een aanrijding met een paaltje. Het betreft vooral ouderen. Fietspaaltjes zouden daarom alleen geplaatst moeten worden als de noodzaak daartoe is aangetoond, aldus CROW.
Om wegbeheerders te helpen bij het maken van de afweging wel of geen paaltje en hoe die dan uit te voeren, heeft het Fietsberaad een keuzeschema opgesteld. Dat is via fietsberaad.nl te downloaden, inclusief een uitgebreide toelichting. Daarnaast is dus nu een aantal pilots gestart, waar de voorgestelde oplossingen in de praktijk worden getoetst.
Naast de gemeente Hardenberg doen ook Barneveld, Enschede, Houten, Utrecht en Zwolle mee aan deze pilot 'Veiliger fietspaaltjes' door proeflocaties in te richten. Op elke locatie is gekozen voor een andere aanpassing. Het komende half jaar worden de proeven geëvalueerd. Fietsers en omwonenden kunnen hun mening over de veranderingen sturen door op www.fietsberaad.nl/fietspaaltjes het reactieformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar fietspaaltjes@fietsberaad.nl.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Proef met veiliger fietspaaltjes van start

Scroll naar boven