Hoe komen paaltjes op fietspaden terecht?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:16-10-2012

Paaltjes in fietspaden vormen een belangrijk verkeersveiligheidsrisico. Jaarlijks vallen onder fietsers enkele doden en duizenden gewonden als gevolg van een botsing met een paaltje. De indruk bestaat dat veel fietspaaltjes 'zomaar' worden geplaatst. Om te achterhalen hoe dit komt, zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Fietsberaad een nader onderzoek gestart naar de plaatsing van fietspaaltjes.


 DTV Consultants heeft een vragenlijst opgesteld waarin ontwerpers, bestekstekenaars, besteksschrijvers, uitvoerders en opzichters worden gevraagd naar hun ervaringen met het plaatsen van paaltjes. Voor een zo hoog mogelijke respons verzoeken wij iedereen om deze vragenlijst onder de aandacht te brengen bij collega’s of opdrachtnemers die betrokken zijn bij ontwerp of realisatie van fietsinfrastructuur. De vragenlijst kan tot 24 oktober 2012 worden ingevuld via: http://plaatsingpaaltjes.questionpro.com.

Om het aantal enkelvoudige fietsongevallen als gevolg van botsingen met paaltjes terug te dringen, heeft het Fietsberaad deze zomer een concept-keuzeschema 'Sanering paaltjes op fietspaden' opgesteld. Het schema helpt wegbeheerders bij het maken van de afweging wel of geen paaltje. En voor de gevallen dat een paaltje echt noodzakelijk is, geeft het schema ontwerpaanbevelingen die de kans op een botsing en de eventuele gevolgen tot het minimum moeten beperken. In het komende nummer van Fietsverkeer (verschijnt 30 oktober) komt de paaltjesproblematiek en mogelijke oplossingen ook uitgebreid aan de orde.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Hoe komen paaltjes op fietspaden terecht?

Scroll naar boven