Kwaliteitseisen inpandige fietsenstallingen - Gemeente Eindhoven

 • Soort:Beleidsdocumenten
 • Uitgever:Gemeente Eindhoven
 • Datum:05-07-2021
Het succes van een fietsstalling hangt sterk af van de kwaliteit, de bruikbaarheid, sociale veiligheid en het comfort ervan. Om goed te kunnen functioneren moeten fietsenstallingen aan kwaliteitseisen voldoen. In dit document zijn de belangrijkste kwaliteitseisen voor de gemeente Eindhoven opgenomen qua toegankelijkheid, inrichting en bruikbaarheid.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Het succes van een fietsstalling hangt sterk af van de kwaliteit, de bruikbaarheid, sociale veiligheid en het comfort ervan. Er zijn voorbeelden van stallingen waar fietsers onvoldoende gebruik van maken, terwijl er in de omgeving toch grote behoefte aan fietsparkeerplaatsen is. De aanwezigheid van een fietsenstalling op zich is nog geen garantie dat hij goed wordt gebruikt.

  Er kunnen diverse redenen zijn voor tegenvallend gebruik van een stalling. Naast slechte vindbaarheid speelt slechte toegankelijkheid per fiets vaak een rol: bijvoorbeeld een moeizaam openende toegangsdeur, te steile hellingbaan of te steile trap met fietsgoot, lastig te nemen bochten, etc. Ook de routing binnen de stalling, de sociale veiligheid en de afmeting van de fietsparkeerplaatsen beïnvloeden het gebruik, evenals de mogelijkheid om fietsen met bijzondere afmetingen te stallen en hoe stabiel gebruikers hun fiets kunnen parkeren in de voorziening.

  Om goed te kunnen functioneren moeten fietsenstallingen aan kwaliteitseisen voldoen. De Leidraad Fietsparkeren (CROW publicatie 291, hoofdstuk 6) gaat uitgebreid in op de kwaliteitseisen voor fietsenstallingen. In de volgende paragrafen hebben we de belangrijkste kwaliteitseisen voor de gemeente Eindhoven opgenomen voor toegankelijkheid, inrichting en bruikbaarheid.

  Fietsenstallingen kunnen voor bewoners, bezoekers en/of personeel zijn. Het aantal fietsparkeerplaatsen wordt bepaald op basis van de vigerende fietsparkeernormen. De in dit document genoemde eisen zijn een uitwerking van de nota Parkeernormen 2019. In de gemeentelijke notitie “Gelijkwaardigheid buitenbergingen bij woongebouwen” staan de eisen opgenomen om af te wijken van private bergingen.

  Voor bestemmingen / fietsenstallingen voor kinderen, ouderen en minder validen gelden andere eisen, waarin rekening gehouden wordt met het feit dat ze kleiner en minder sterk zijn dan volwassenen. Dubbellaags fietsrekken zijn ongeschikt voor deze doelgroepen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Kwaliteitseisen inpandige fietsenstallingen - Gemeente Eindhoven

Scroll naar boven