Leeuwarden dicht het fietsnetwerk met fietsstraten

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:10-08-2015

Met zeven nieuwe fietsstraten wil Leeuwarden het fietsnetwerk in de stad fijnmaziger maken. Doordat de fietsstraat toegankelijk is voor het autoverkeer, vraagt de fietsstraat minder ruimte dan een fietspad naast de rijbaan voor het autoverkeer.


In de Notitie Fietsnetwerk Leeuwarden stelt de gemeente dat tot nu toe een maaswijdte van 400 meter is aangehouden in de stad. Het streven is om die terug te brengen tot 250 meter, conform de ‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’ van CROW.

Die doelstelling kan niet overal op een eenvoudige manier worden bereikt, bijvoorbeeld vanwege barrières zoals waterlopen en spoorverbindingen. En de noodzaak om een extra schakel in het fietsnetwerk te realiseren wordt bovendien bepaald door de vraag hoe de belangrijke herkomst- en bestemmingsgebieden verbonden worden. Daarnaast kunnen sommige niet optimale routes gecompenseerd worden door extra snelheid op andere routes, aldus de notitie.

Om te bepalen waar extra schakels in het fietsnetwerk echt nodig zijn, is voor circa 1250 fietsrelaties (tussen alle woonwijken, scholen, winkel- en werkgebieden) vastgesteld hoe de afstand over het fietsnetwerk zich verhoudt tot de hemelsbrede afstand. Van de 1250 onderzocht fietsrelaties voldoet het grootste deel aan de gestelde criteria voor directheid, dat wil zeggen dat de afstand over het fietsnetwerk minder dan 1,4 maal de hemelsbrede afstand is. Maar voor 203 fietsrelaties is een duidelijke verbetering mogelijk.

De aanleg van fietsstraten is een goede mogelijkheid om het fietsnetwerk te verfijnen in woongebieden. Fietsstraten zorgen voor meer directheid en snelheid, maar ook meer veiligheid en comfort in het fietsnetwerk, aldus de notitie.

Aan de vier al gerealiseerde fietsstraten gaat Leeuwarden er daarom zeven toevoegen.

Daarnaast wordt het aantal fietsroutes binnen het fietsnetwerk uitgebreid met enkele tientallen nieuwe primaire en secundaire routes. De inrichting van die routes zal waar nodig worden aangepast, bijvoorbeeld door de verharding  in rood uit te voeren en verkeerslichtenregelingen aan te passen ten gunste van de fietser.

 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Leeuwarden dicht het fietsnetwerk met fietsstraten

Scroll naar boven