Meer fietsen leidt tot lager ziekteverzuim en bespaart werkgevers 27 miljoen euro

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:26-01-2009

Werknemers die regelmatig naar hun werk fietsen, zijn minder vaak ziek. Zij verzuimen gemiddeld ruim één dag per jaar minder dan hun niet-fietsende collega&'s. Als werkgevers in Nederland fietsen naar het werk extra stimuleren, kan hun dit 27 miljoen per jaar besparen.


 • In opdracht van staatssecretaris Huizinga en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft TNO de relatie onderzocht tussen fietsen naar het werk, de werkprestatie en ziekteverzuim.
  Onder de werknemers van drie grote Nederlandse organisaties is daartoe een elektronische enquête gehouden over fietsen naar het werk in relatie tot gezondheid en werkprestatie. Vervolgens zijn de verzuimgegevens van de respondenten, over de periode van een jaar voorafgaande aan het invullen van de vragenlijst, opgevraagd bij de werkgever.

  Van de 1236 werknemers was 64% een regelmatige fietser en 36% een nietfietser. Regelmatige fietsers verzuimden significant minder dagen per jaar dan niet-fietsers: gemiddeld 7,4 dagen per jaar (fietsers) tegenover 8,7 dagen per jaar (niet-fietsers).
  Ook was er een relatie tussen de fietsafstand en -frequentie en de mate van verzuim: hoe vaker men fietste en hoe groter de afgelegde afstand, hoe lager het verzuim.
  Als het aantal werknemers dat fietst naar het werk met 1% toeneemt, levert regelmatig fietsen naar het werk voor werkgevers een besparing op van circa 27 miljoen euro per jaar, zo becijfert TNO.

  Gezondheid bleek de belangrijkste reden voor regelmatige fietsers om naar het werk te fietsen. Voor nietfietsers waren de belangrijkste belemmerende factoren, naast het te ver weg wonen van het werk om te kunnen fietsen, het weer en bezweet op het werk aankomen. Zij gaven aan dat dichter bij het werk wonen én een afname van reistijd in vergelijking met andere vervoermiddelen hen zou kunnen stimuleren om de fiets te pakken voor woon-werk verkeer.

  Van de 879 deelnemende HR-managers gaf 48% aan dat hun organisatie fietsen naar het werk stimuleert. Dit gebeurt vooral door het aanbieden van faciliteiten zoals douchemogelijkheden en fietsenstallingen.
  De drie belangrijkste manieren om bedrijven aan te sporen woon-werk fietsen meer te stimuleren waren:
  • Overheidssubsidies, zoals verhoging van het bruto besteedbaar bedrag voor een bedrijfsfiets;
  • Inzicht in de opbrengsten van dergelijke investeringen;
  • Samenwerking met een bedrijf dat fietsen naar het werk professioneel kan promoten. Meer dan driekwart van de respondenten is niet bekend met de huidige campagnes of organisaties die fietsen naar het werk stimuleren.

  Huizinga kondigt aan binnenkort te starten met een proef met bedrijven om het fietsen financieel aantrekkelijker te maken voor hun personeel.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Meer fietsen leidt tot lager ziekteverzuim en bespaart werkgevers 27 miljoen euro

No data found
Scroll naar boven