Meer fietsers door groen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:26-10-2016

Fietsers noemen het één van de grootste ergernissen: wachten voor een rood verkeerslicht.&Onderzoek van DTV Consultants in opdracht van CROW-Fietsberaad wijst uit dat er het nodige te winnen valt door de opstelruimte bij verkeerslichten aan te passen en de groentijden beter af te stemmen op de aantallen fietsers.


Voor het onderzoek werd het gedrag van fietsers op enkele drukke met verkeerslichten geregelde kruispunten met video geanalyseerd. Men bekeek onder meer hoeveel fietsers zich steeds voor een rood fietslicht verzamelen en hoe snel die weer vertrekken.

Door de beelden te analyseren, kon uitgerekend worden hoeveel vierkante meter één wachtende fietser gemiddeld inneemt voor een verkeerslicht (2,77 m2). Of omgekeerd, hoeveel fietser passen op een vierkante meter (0,44 fietsen). Als men dit weet, kun je uitrekenen hoeveel ruimte je nodig hebt bij een gegeven intensiteit en een gegeven roodtijd. Of andersom, wat de maximale roodtijd mag zijn willen alle fietsers in de opstelruimte passen.

Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is dat al die fietsers tijd nodig hebben om bij groen over te steken. Een fietser moet eerst reageren als het licht op groen springt. Vervolgens moet hij zich op gang trekken. Uit de videobeelden blijkt dat per meter fietspadbreedte gemiddeld 0,9 voertuigen cq. fietsers per seconde het verkeerslicht passeren. Met het optrekverlies en de afrijcapaciteit kan op basis van de fietsintensiteit, de fietspadbreedte en de aangehouden cyclustijd worden bepaald welke groentijd cq. fietspadbreedte minimaal nodig is om alle fietsers te verwerken.

De rekenmethode is terug te vinden in het rapport over het onderzoek (zie Gerelateerde items hieronder). Verder is een rekentool beschikbaar waarmee de ontwerper zelf eenvoudig de eigen situatie kan doorrekenen.
Op het Nationaal Verkeerskunde Congres (5 november) wordt een presentatie gehouden over het onderzoek.

Relevantie

Scroll naar boven