NDW aan de slag met fietsdata

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:24-09-2019
De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) werkt al een tijdje aan het toegankelijk maken van fietsdata. Volgend jaar moet de eerste data daadwerkelijk ruim beschikbaar komen.

fietsdata-(1).jpgNDW doet dat in het kader van het Talking Bikes project van I&W. Het idee erachter is dat de NDW fietsdata aankoopt van partijen die diensten aan fietsers leveren, zoals navigatie en sportapps zoals Strava. Dit najaar wil men gaan inkopen, waarna in 2020 de data beschikbaar kan komen. De NDW wil zo voorkomen dat alle gemeenten zelf naar bijvoorbeeld Strava moeten stappen en zelf de expertise moeten opbouwen. ‘We willen er naar toe dat een  gemeente een data-aanvraag kan deponeren bij de NDW, die vervolgens bekijkt wat daar voor nodig is; wat er aan data al beschikbaar is uit mobiele bronnen en wat eventueel aanvullend nodig is. Het hoeft de vrager dan niet uit te maken waar de data vandaan komt. Of dat nu een Fietstelweek is, een app of telslangen’, aldus de NDW vorig jaar in het tijdschrift Fietsverkeer.

Randvoorwaarde voor levering van data binnen Talking Bikes is dat deze partijen de nieuwe beschikbare diensten rondom intelligente verkeersregelinstallaties in hun applicaties opnemen. Hiermee komt informatie over tijd-tot-groen en tijd-tot-rood in fietsapps beschikbaar, en kunnen aankomende (groepen) fietsers bij kruispunten automatisch geïdentificeerd worden voor een vlottere doorstroming.

Verder heeft de NDW samen met een aantal deskundigen uit het fiets werkveld een nieuwe standaard voor het uitwisselen van fiets teldata ontwikkeld. Meer uniformiteit in data maakt het makkelijker om gegevens uit te wisselen, te vergelijken en standaardrapportages te laten maken. De standaard is gereed en wordt inmiddels gebruikt in de eerste opdracht die via de NDW raamovereenkomst loopt, maar ook in een aantal opdrachten die partners zelf in de markt gezet hebben.

Ook is gestart met het uitbreiden van Dexter, het NDW platform voor historische verkeersdata, om fietsdata te kunnen opvragen. De eerste resultaten hiervan worden in de loop van het vierde kwartaal verwacht.

Relevantie

Scroll naar boven