Onderhoudskosten inpandige stalling gemiddeld 10 keer hoger dan maaiveldstalling

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:10-04-2020
De kosten voor het exploiteren van een fietsparkeerplaats in de fietsenstalling Jaarbeursplein in Utrecht bedragen €206,- per jaar. Een plek op het maaiveld bij Utrecht Zuilen kost jaarlijks €15,-.

 • Adviesbureau PwC heeft op verzoek van Prorail en het ministerie van I&W uitgezocht wat de werkelijke kosten zijn van het exploiteren en onderhouden van een fietsenstalling.
  Men analyseerde daartoe de kosten van negen fietsenstallingen bij stations, onderverdeeld in vier typen: inpandige stallingen, kelderstallingen, maaiveldstallingen en fietsflats. Tot die kosten behoren het beheer, onderhoud, exploitatie en handhaving. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan schoonmaakkosten, energieverbruik, onderhoud aan gebouwen, bemensing van de stalling en het labelen en verwijderen van weesfietsen. De kosten voor de aanleg zijn buiten beschouwing gelaten.

  Van de onderzochte stallingen rolt de Jaarbeursstalling als duurste uit de bus. De gemiddelde kosten bedragen €206,- per fietsparkeerplaats per jaar. Belangrijke kostenposten zijn het groot onderhoud (om de 10 jaar gedurende 40 jaar) en de kosten voor handhaving. Gemiddeld raamt PwC de kosten van een inpandige stalling op €200 - €206 per fietsplek per jaar.

  Voor een stalling op maaiveld (Utrecht Zuilen, Grijpskerk, Deurne) liggen die kosten tussen €15 en €19 per jaar. Ook bij dit type stalling vormt het grootonderhoud de grootste kostenpost.
   
  Voor de kelderstalling als bijvoorbeeld bij station Zwolle te vinden is schat men de kosten op maximaal €108 per jaar. De kosten voor een fietsflat lopen sterk uiteen bij de twee onderzochte stallingen van €29 (Hengelo) tot €119 (Haarlem), een verschil dat de onderzoeker zeggen niet te kunnen verklaren.
   
  In het algemeen geldt dat de spreiding in de kosten vooral wordt veroorzaakt door het verschil in complexiteit (bouw) van de stalling, de bemensing van de stalling voor exploitatie en het ambitieniveau in handhaving. Binnen hetzelfde type fietsenstalling is de bandbreedte voor de kosten per fietsparkeerplaats per jaar kleiner.

  Al met al liggen de periodieke kosten van inpandige stallingen circa een factor 10 hoger dan maaiveldstallingen.
  De kosten voor handhaving verschillen ook sterk per fietsenstalling. Ook daarvoor hebben de onderzoekers geen duidelijke verklaring.
   
  De bedoeling is dat het onderzoek input levert voor het aangaan van langdurige afspraken tussen de verschillende stakeholders die zijn betrokken bij een fietsenstalling. Die zouden kunnen nadenken over het oprichten van een stichting, gebruikmaken van het ontvangstenregister van IenW (waarbij het ministerie de geldstromen regelt) of een kostenverdeling op basis van taakverdeling.
 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Onderhoudskosten inpandige stalling gemiddeld 10 keer hoger dan maaiveldstalling

No data found
Scroll naar boven