Shared Space Haren - Evaluatie en integratie (concept)

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Auteur:ing. R.R. van der Velde, ing. E. Bos
 • Uitgever:Grontmij, Gemeente Haren
 • Datum:22-10-2008

In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het implementeren van het concept Shared Space in vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting. Het Shared Space project in Haren&heeft kunnen rekenen op veel internationale belangstelling.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het implementeren van het concept Shared Space in vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting. Het Shared Space project heeft kunnen rekenen op veel internationale belangstelling. De gemeente Haren heeft in het project een belangrijke rol vervuld. De laatste bijeenkomst van het Interreg 3B project Shared Space is gehouden op 5 juni 2008. Deze bijeenkomst markeert het einde van een project waarin zeven partners van vijf Europese landen in de afgelopen vier jaar hebben samengewerkt. Tijdens de laatste bijeenkomst is teruggeblikt, maar ook vooruit gekeken: wat kunnen we leren van de resultaten en hoe bouwen we voort op de successen van Shared Space. De gemeenteraad heeft behoefte aan een beleidsnotitie Shared Space met als doel:

  1. Het genereren van een overzicht van de uitgevoerde Shared Space projecten in de gemeente
  Haren en de stand van zaken van lopende projecten met Shared Space componenten.
  2. Het waar mogelijk beschrijven van de resultaten en leerpunten.
  3. Het nader inbedden van Shared Space in de gemeentelijke organisatie en ruimtelijke planvorming.
  4. Hoe verder met Shared Space?

  Voordat op deze punten wordt ingegaan wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op de wijze waarop Shared Space reeds is ingebed in het gemeentelijke beleid. Het concept Shared Space maakt integraal onderdeel uit van het in 2005 vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer-Plan (GVVP). In hoofdstuk 2 is dit onderdeel van het GVVP integraal opgenomen.

  Bundeling van kennis en informatie
  In de aflopen jaren zijn verschillende evaluaties uitgevoerd van uitgevoerde herinrichtingen waarbij het begrip Shared Space in meer of mindere mate is gehanteerd. Belangrijke evaluaties hierbij waren de evaluatie van de Rijksstraatweg, het Komplan Haren en de wegencategorisering. Ook de gemeente zelf heeft intern een evaluatie van Shared Space uitgevoerd. Binnen de gemeente leven bij de betrokkenen van het Interreg 3B Shared Space project duidelijke
  ideeën over het Shared Space nader in de organisatie kan en moet worden ingebed. Deze ideeën zijn verwoord in een notitie ‘Integratie Shared Space’. Deze notitie is vertaald in het Engels opgenomen in de partnerpublicatie Shared Space van het Interreg 3B project. Deze notitie moet worden gezien als een document waarin kennis, informatie en meningen op het gebied van Shared Space is gebundeld. De eerder uitgevoerde evaluaties, alsmede de intern uitgevoerde evaluatie en opgestelde notitie over het vervolg van Shared Space in Haren, zijn als belangrijke onderdelen in deze notitie opgenomen.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Shared Space Haren - Evaluatie en integratie

No data found
Scroll naar boven