Shared Space Instituut in Drachten

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:26-09-2008

De gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân willen samen komen tot de oprichting van een Shared Space Instituut in Drachten. In het op te richten instituut wordt de kennis over en de ervaringen met dit soort oplossingen gebundeld. Drachten heeft het Shared Space gedachtegoed inmiddels op verschillende plaatsen in de stad toegepast.


  • Vestiging van het instituut in Drachten ligt daarom voor de hand, aldus de gemeente Smallingerland die de komst van het instituut oook ziet als een versterking van de hoogwaardige werkgelegenheid. In eerste instantie gaat het daarbij om elf volledige formatieplaatsen. Dit aantal breidt zich uit in 2011 tot totaal ca. twintig. Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland stelt de raad voor in 2009 en 2010 in totaal € 250.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de aanloopkosten van dit instituut. De provincie Fryslân is bereid € 325.000 bij te dragen. Na twee jaar zal het initiatief worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten daarvan zijn zowel gemeente als provincie bereid in 2011 en 2012 ieder nog eens € 100.000 per jaar bij te dragen in de exploitatie van het instituut. Het instituut richt zich nadrukkelijk op onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Zelf onderwijs geven, is niet aan de orde. Wel zal samenwerking worden gezocht met de verschillende instellingen voor hoger onderwijs in het Noorden.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Shared Space Instituut in Drachten

No data found
Scroll naar boven