Stadsbewoners bewegen meer

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:25-05-2012

Wie in de stad woont, wandelt en fietst per dag gemiddeld een kwartier meer dan een plattelandsbewoner. Dat stelt Delfien Van Dyck van de Universiteit Gent in een doctoraatsonderzoek.


Het platteland wordt door de meeste mensen beschouwd als een ‘bewegingsvriendelijke’ omgeving. Op het platteland is het rustig, is er weinig verkeer en veel groen, wat aangenaam is om te wandelen of te fietsen. Het onderzoek van de Universiteit Gent toont echter dat dit niet betekent dat mensen die er wonen, ook daadwerkelijk meer bewegen. Integendeel; volwassenen die in de stad wonen bewegen meer. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat mensen die in de stad wonen zich vaker op een actieve manier verplaatsen. Stadsmensen wandelen of fietsen dagelijks ongeveer 15 minuten meer dan plattelandsbewoners om ergens heen te gaan en bewegen dus meer bij functionele verplaatsingen. Maar mensen die in de stad wonen wandelen ook meer in hun vrije tijd. Wandelen in de stad blijkt dus minstens zo aantrekkelijk als wandelen op het platteland.
Wat de hoeveelheid sportbeoefening betreft, zijn er geen verschillen tussen inwoners van de verschillende soorten omgevingen. Vooral de specifieke kenmerken van een stadscentrum, zoals een hoge bevolkingsdichtheid, de aanwezigheid van winkels, openbare diensten, binnen wandel- en fietsafstand, en vlotte verbindingswegen tussen deze bestemmingen, blijken de hoeveelheid beweging te beïnvloeden. Het feit dat deze omgeving drukker is door de vele auto’s, en daardoor soms gevaarlijker om te fietsen of te wandelen, of het feit dat er weinig groen aanwezig is in het stadscentrum bleek niet zo belangrijk. Ook in de Verenigde Staten en in Australië hebben onderzoekers al aangetoond dat leven in de stad volwassenen meer aanzet om te bewegen, aldus Van Dyck. Deze studie laat dit voor het eerst ook zien in Europa.

Als deze kennis wordt toegepast op stadsvernieuwingsprojecten betekent dit dat ervoor gezorgd moet worden dat mensen kunnen wonen in een omgeving waar er ook winkels, scholen, burelen, openbare diensten zijn, dat er vlotte verbindingswegen tussen deze plaatsen zijn en de huizen in voldoende dichtheid gebouwd worden, aldus de Gentse onderzoekster. Op die manier zullen mensen die in de stad wonen automatisch meer bewegen, zonder dat ze daarbij moeten nadenken of extra inspanningen moeten doen.
Mensen die op het platteland wonen, waar omgevingskenmerken minder uitnodigend zijn om te bewegen, kunnen gesensibiliseerd worden over het belang van beweging. Ook op het platteland is voldoende bewegen prima mogelijk maar volwassenen moeten er bewuster voor kiezen door bijvoorbeeld een wandeling of fietstocht te plannen of lid te worden van een sportclub.

Relevantie

Scroll naar boven