Terugblik - Expertsessie Fietsrotonde

 • Soort:Terugblik
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:25-10-2022
Op 13 oktober werd een expertsessie georganiseerd door CROW-Fietsberaad in samenwerking met Arup over de inrichtingsaanbevelingen voor fietsrotondes. Je vindt hier een korte terugblik en de presentatie van de expertsessie.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • CROW-Fietsberaad is begin dit jaar gestart om voor de fietsrotonde aanbevelingen te ontwikkelen. Deze aanbevelingen moet als hulpmiddel fungeren voor nieuwe toepassingen van fietsrotondes en bijdragen aan eenduidigheid.

  Deel 1:
  Na de inleiding door Hillie Talens (CROW) en een korte kennismaking met de aanwezigen, introduceert Erwin Reijenga (Arup) het ontwerpfenomeen fietsrotonde.

  Een fietsrotonde is een gelijkvloerse kruispuntvorm binnen de bebouwde kom die door fietsers als rotonde wordt gebruikt, terwijl voor gemotoriseerd verkeer er sprake is van een compact kruispunt of wegvak met een beperking in rijrichtingen. Bij de conflictpunten heeft de fietser voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Een fietsrotonde bestaat in feite uit twee afwijkende kruispuntoplossingen, die op maaiveldniveau over elkaar heen zijn gelegd: een rotonde structuur voor fietsers versus een oplossing voor het gemotoriseerd verkeer. Minirotondes uitgevoerd met rode bestrating of een rotonde tussen fietspaden (bijvoorbeeld de Hovenring) vallen niet onder de definitie van een fietsrotonde.

  Aan de hand van een Mentimeter zijn de voorlopige aanbevelingen (zie presentatie) behandeld en voorgelegd aan de aanwezigen. In totaal gaat het om vijf thema’s voor de inrichtingsaanbevelingen van fietsrotondes:
  1. Positie in het fiets- en autonetwerk;
  2. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer; 
  3. De snelheid van fietsers;
  4. Zichtbaarheid van fietsers;
  5. Vormgevingsaspecten van fietsrotondes.
  In het kort is gekeken welke aspecten belangrijk werden gevonden. Deze input wordt meegenomen in een verdere aanscherping van de aanbevelingen.

  Deel 2:
  In het tweede deel van de expertsessie werden de volgende casussen in twee workshoprondes behandeld:
  • Zwolle – fietsrotonde Philosofenallee/Vondelkade en Wipstrikkeralle
  • Groningen – fietsrotonde Prinsesseweg en Wilhelminakade
  • Alkmaar – kruispunt Muiderwaard en Noorderkade
  • Hardenberg – kruispunt De Oostermaat en De Hoge Esch
  Op de locaties Zwolle en Groningen is al een fietsrotonde gerealiseerd. Op de andere twee locatie wordt momenteel verkend of de locatie mogelijk geschikt is voor een fietsrotonde. Per locatie zijn de vijf inrichtingsaanbevelingen toegepast op de bestaande fietsrotonde. Voldoet het netwerk, ontwerp en aankleding?

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Terugblik - Expertsessie Fietsrotonde

Scroll naar boven