Zicht op Nederland Fietsland

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Auteur:Stichting Landelijk Fietsplatform
 • Uitgever:Stichting Landelijk Fietsplatform
 • Datum:01-07-2009

In dit rapport zijn cijfers en feiten uit verschillende onderzoeken en inventarisaties gebundeld en voorzien van opmerkingen en aanbevelingen. Het recreatieve fietsen is daarbij afgebakend tot het gebruik van de fiets in de vrije tijd, zonder sportelement (racefietsen en mountainbiken).


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Samenvatting

  Hieronder puntsgewijs de belangrijkste bevindingen op een rijtje. 

  Fietsbezit en –verkoop

  • 84% van de Nederlanders bezit één of meer fietsen; totaal 18 miljoen fietsen;
  • In 2008 bijna 1,4 miljoen nieuwe fietsen verkocht;
  • Gemiddeld aankoopbedrag flink gestegen: € 688 (+18% t.o.v. 2006);
  • Opvallend: opmars elektrisch ondersteunde fiets (2008: ± 10% van verkoop);
  • 40% van fietsen gekocht voor recreatieve doeleinden (2007). 

  Recreatieve fietstochten

  • 52% van Nederlandse bevolking (ruim 8,5 miljoen Nederlanders) maakt
   recreatieve fietstochten, tochten van minimaal 1 uur (2007);
  • In totaal 205 miljoen recreatieve fietstochten (2007);
  • Het aantal fietsdagtochten, tochten langer dan 2 uur, is in 2007 in vergelijking
   met 2002 gedaald, waarschijnlijk vooral door ongunstig weer in die zomer
   (voorjaar liet juist stijging zien).

  Fietsvakanties

  • 3,9 miljoen binnenlandse vakanties waarbij wordt gefietst (2008, stabiel);
  • Ruim 1 miljoen fietsvakanties door 750.000 Nederlanders, vakanties waarbij op
   meer dan de helft van de dagen is gefietst (2008, gestegen);
  • Ruim 450.000 meerdaagse fietstochten via LF-routes (2008, gestegen).

  Effecten
  Wat levert het op? (economische effecten):

  • Jaarlijks ± € 750 miljoen aan bestedingen onderweg;
  • Hiervan € 400 miljoen tijdens gewone fietstochten (met name consumpties) en
   € 350 miljoen tijdens meerdaagse tochten (met name overnachtingen).
   Aanzienlijke stijging van de bestedingen tijdens fietstochten, 2007: + 44%
   t.o.v. 2002 (gecorrigeerd voor inflatie: + 34%);
  • Omzet fietsbranche, gerelateerd aan recreatieve fietsmogelijkheden: jaarlijks
   ± € 450 miljoen. 

  Verdere effecten:

  • Fietsen is effectief middel om de voor een goede gezondheid noodzakelijke
   hoeveelheid lichaamsbeweging te krijgen;
  • Toename fietsgebruik leidt tot afname van de kosten in de gezondheidszorg;
  • Fietsen is goed voor het milieu. Positief imago recreatief fietsen kan dagelijks
   fietsgebruik helpen bevorderen.

  Trends/ontwikkelingen

  • Optelsom van vergrijzing (+), verkleuring (+/-), meer aandacht voor bewuster
   en gezonder leven (+) en toenemende behoefte aan rust en beleving (+) is dat
   naar verwachting de belangstelling voor het maken van recreatieve fietstochten
   en fietsvakanties verder zal toenemen;
  • Of ook daadwerkelijk meer fietstochten en fietsvakanties gemaakt zullen worden
   hangt af van zaken als het weer (aantal fietstochten) en het economische tij
   (m.n. aantal fietsvakanties);
  • Het economische tij zal ook van invloed zijn op de omvang van de bestedingen
   onderweg, deze zullen mogelijk tijdelijk wat lager gaan uitvallen.

  Recreatieve fietsmogelijkheden
  Nederland staat bekend als een fietsland, ook wat betreft de recreatieve fietsmogelijkheden. Waarom? Wat wordt de fietser geboden?

  • Omgeving: er is sprake van een geschikt en aantrekkelijk ‘decor’ met veel
   afwisseling op korte afstand. Er is op de fiets veel te zien en te beleven, de
   schaal van Nederland is ideaal voor fietsen.
  • Infrastructuur (toegankelijkheid): er is sprake van een ruim aanbod aan
   geschikte paden en wegen, daarbij kent ons land weinig hoogteverschillen.
  • Productontwikkeling: er zijn veel aanvullende producten gerealiseerd zoals
   routes, fietsbewegwijzering, etc. Veel nieuw aanbod in de vorm van regionale
   routenetwerken (knooppuntnetwerken; naar verwachting in 2010 landsdekkend)
   en routeplanners.
  • Aanvullende voorzieningen/ service: er zijn veel voorzieningen beschikbaar zoals
   uitspanningen (Horeca) en veel verschillende soorten overnachtingsadressen.
  • Marketing/voorlichting: er gebeurt veel op dit gebied, veel partijen dragen van
   uit verschillende invalshoeken bij aan de promotie van Nederland Fietsland. 

  Maar er zijn wel knelpunten/aandachtspunten:

  • Omgeving: aantrekkelijke, afwisselende gebied zijn ongelijk gespreid over het
   land en liggen niet in de buurt van grote bevolkingsconcentraties; kwaliteit
   landschap staat bovendien onder druk (verrommeling).
   Infrastructuur: toegankelijkheid neemt verder af door toenemend aantal
   barrières; onderhoud fietspaden laat soms te wensen over.
  • Productontwikkeling: aanbod routes niet overal even overzichtelijk; onderhoud
   bewegwijzering laat soms te wensen over.
  • Aanvullende voorzieningen/ service: uitspanningen (horeca) en overnachtingadressen
   zijn ongelijke gespreid over het land, fietsers zijn niet altijd even
   welkom en horeca is regelmatig gesloten, kortom: vaak maar afwachten wat je
   aantreft! (aanbeveling: kwaliteitslabel fietsvriendelijkheid ontwikkelen); verder:
   beperkte mogelijkheden om fiets mee te nemen in de trein.
  • Marketing/voorlichting: overdaad aan informatie voor de Nederlandse fietser;
   weinig informatie voor buitenlandse fietstoerist; weinig samenhang in
   marketing- en voorlichtingsactiviteiten (gewenst: meer samenwerking/
   krachtenbundeling).

  Ontwikkelingen in andere landen

  • Veel Europese landen zijn de laatste jaren actief geworden in het stimuleren van
   het fietstoerisme;
  • Vlaanderen en zeker Duitsland nemen daarbij een bijzondere positie in: als
   buurlanden zijn het zowel interessante markten, maar tegelijk ook onze grootste
   concurrenten.
  • Er wordt nog weinig gedaan om het inkomend fietstoerisme te stimuleren, hier
   liggen duidelijke kansen!

   Belangrijkste conclusies:

  • Er liggen prima kansen voor verdere toename recreatief fietsgebruik en
   fietsvakanties in Nederland; voorwaarde echter: meer samenwerking/ krachtenbundeling, zeker op het gebied van marketing en voorlichting.
  • Investeren in mogelijkheden voor fietsrecreatie (ook in onderhoud!) blijft lonen.
 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Zicht op Nederland Fietsland

No data found
Scroll naar boven