Aanhaken bij campagne Heel Nederland Fietst

Aanhaken bij campagne Heel Nederland Fietst

Datum: 10-12-2009 13:30
Locatie: Hotel Mitland, Arienslaan 1 in Utrecht
Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de grootschalige campagne Heel Nederland Fietst. Centrale vraag is hoe gemeenten en provincies de mogelijkheden van deze campagne kunnen benutten.
  • Het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB) en de Fietsersbond starten volgend jaar de grootschalige campagne Heel Nederland Fietst. Met deze driejarige campagne willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken voor dagelijkse verplaatsingen. De focus ligt op mensen die te weinig bewegen. De campagne wordt financieel ondersteund door de ministeries van VWS, VenW en VROM. Naast radio- en televisiespotjes, virals, flyers en gadgets bevat het campagneplan verschillende evenementen, zoals een actieweek, een recorddag en activiteiten rond de start van de Giro d’Italia en Tour de France. Verder nodigt Heel Nederland Fietst uitdrukkelijk andere organisaties uit om samen te werken. Ook voor gemeenten en provincies kan het aantrekkelijk zijn om aan te haken. Zij kunnen gebruik maken van uitgewerkte campagne-ideeën en profiteren van de media-aandacht. Daarom organiseert Heel Nederland Fietst  in samenwerking met het Fietsberaad op donderdag 10 december een informatiebijeenkomst voor gemeenten en provincies die mee willen helpen om van 2010 een waar fietsjaar te maken. Meer informatie over Heel Nederland Fietst vindt u in bijgevoegde brochure (klik hier). Vragen over de bijeenkomst kunt u stellen via info@heelnederlandfietst.nl of aan Loek Dresen van NISB op telefoonnummer 0318-490900. Het programma 13.30 uur: Ontvangst met koffie en thee. 14.00 uur: Start bijeenkomst  Opening en welkom door dagvoorzitter. Algemene presentatie van de campagne Heel Nederland Fietst Informatie over lokaal campagne voeren Presentatie van het actiepakket en in te zetten promotiemiddelen. Dit pakket is bedoeld als ondersteuning voor organisaties die acties of fietsinitiatieven willen uitvoeren in 2010. 15.00 uur: Interactieve deelsessies (u kunt aan één van de volgende sessies deelnemen).   Sessie 1 Drie voorbeelden (‘best practices’) van fietsstimulering door een provincie, een grote gemeente en een middelgrote gemeente. Doel is leren van de ervaring van anderen en het uitwisselen van ideeën. André Lodder namens de gemeente Dordrecht  Jeroen Maijers namens de gemeente Rotterdam  Berto Fijn van Draat namens de provincie Zeeland Sessie 2 Op 31 maart organiseert Heel Nederland Fietst een recorddag. Door middel van een brainstorm wordt bedacht wat provincies en gemeenten kunnen doen op deze recorddag. 16.00 uur Pauze  16.15 uur: Aan de slag (plenair)  Conclusies en afronding. Bespreken van de feedback uit de sessies met initiatiefnemers van Heel Nederland Fietst en een aantal mensen uit de gemeenten en provincies. Hoe wordt het werkbaar voor de gemeenten? Wat is de toegevoegde waarde voor gemeenten en provincies om onder de vlag van Heel Nederland Fietst mee te doen? 17.00 uur. Borrel
  • Aan de bijeenkomst hebben 81 mensen deelgenomen. 46 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. De helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, en de andere helft vond hem redelijk nuttig en geen van de deelnemes vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,4 voor de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven