Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen

 • Soort:Notitie/verslag
 • Auteur:Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
 • Uitgever:LOCOV
 • Datum:08-03-1999

Advies van de consumentenorganisaties in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV)inzake exploitatie van stationsstallingen. Belangrijkste aanbevelingen zijn: voorkomen monopoliepositie NS en de regionale overheid deels verantwoordelijk stellen voor de financiering.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Advies

  Fundamentele oplossing voor de lange termijn De consumentenorganisaties zien graag een structurele oplossing voor “de weeffout” en stellen daarbij voor om de exploitatie van de stationsstallingen aan te besteden aan de marktpartij die dat het meest efficiënt en het beste kan. Daarbij dienen verschillende prestatie-eisen bij aanbesteding te worden gesteld. De overheid blijft eigenaar van de stationsstallingen.
  De consumentenorganisaties bepleiten een volledige gelijkschakeling van de fiets en het stads- en streekvervoer, ook als het gaat om de exploitatie van voorzieningen. De exploitant (volgens aanbesteding) profiteert van een exploitatie-subsidie die vergelijkbaar is met die in het stads- en streekvervoer. In de huidige situatie zou dat betekenen dat de stallingskosten voor circa 60 procent gesubsidieerd worden. 

  Dit levert verschillende voordelen op:
  • de stationsstallingen zijn eerder rendabel;
  • de combinatie fiets en trein kan beter concurreren met de auto;
  • zeer efficiënte inzet van overheidsmiddelen;
  • de keuze van het individu tussen fiets en andere vormen van voor- en natransport wordt minder verstoord. De fietser zal aanmerkelijk goedkoper uit zijn en worden gestimuleerd om in het voor- en natransport de fiets te gebruiken. Dit komt een efficiënte inzet van subsidies ten goede.
  • de bewaakte stalling wordt interessanter voor een grotere groep fietsers;
  • de druk op de openbare ruimte rond het station wordt minder;
  • het draagvlak voor ruimere openingstijden van stallingen die bemenst zijn wordt groter;
  • minder fietsers hebben last van diefstal en vandalisme. 

  Pragmatische oplossingen voor de korte termijn
  De consumentenorganisaties adviseren voor de korte termijn een aantal pragmatische maatregelen, die de huidige onvolkomenheid van verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen zonder marktwerking kunnen compenseren. Deze oplossingen zijn: de kosten en baten van de stallingen worden openbaar gemaakt (per stalling); het rijk stelt eisen aan de openingstijden van de bemenste en de onbemenste stallingen; en het rijk stelt eisen aan de stallingstarieven.Daarnaast verdient het aanbeveling om te bezien in hoeverre voorzieningen die bij NS Stations zijn afgeschaft, met behulp van werkgelegenheidsprojecten toch weer een plaats kunnen krijgen.

  De consumentenorganisaties zijn van mening dat de afspraken in een prestatiecontract met NS dienen te worden vastgelegd.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen

No data found
Scroll naar boven