BOVAG en RAI willen zich nadrukkelijker inzetten voor de fiets

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:26-01-2009

Het aandeel van de fiets in verplaatsingen tot 7,5 km moet van 35 naar 45 % in 2020. Dat is te bereiken door verbetering van de infrastructuur, gericht doelgroepenbeleid, inzet van fietsverhuursystemen en de E-bike. Dat stellen BOVAG en RAI in de Duurzaamheidsagenda Fiets.


Zoals vorige maand Kamerlid Joop Atsma deed in de nota 'Fietsen in Nederland…een tandje erbij' constateren ook BOVAG en RAI dat vergroting van het aandeel fietsverplaatsingen bijdraagt aan reductie van de emissies, verbeteren van de bereikbaarheid, vermindering van geluidsbelasting en ruimtegebruik en een betere gezondheid.
Ter onderbouwing worden de voorlopige resultaten opgevoerd uit een komende Fietsberaadstudie, die in de loop van het jaar door DHV wordt afgerond. In de studie wordt onder meer gekeken naar de effecten van meer fietsgebruik. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat een in een stad als Alkmaar een 20 % -toename van het fietsgebruik zou leiden 20 % minder CO2 uitstoot en tot minder congestie waardoor de gemiddelde reistijd per auto met 10 % afneemt. Het aantal woningen met overmatige geluidhinder daalt ook met 10 %.

BOVAG en RAI zijn van mening dat het potentieel van de fiets nog veel meer benut kan worden door maatregelen en initiatieven op een aantal gebieden. Ter illustratie worden de nota de bekende buitenlandse en binnenlandse succesverhalen aangehaald. Om een groei van het aandeel korte fietsverplaatsingen van 35 % naar 45 % te brengen zou heel Nederland naar het niveau van de top 5 fietsgemeenten moeten worden getild.
Een gericht doelgroepenbeleid zou vooral schoolgaande jeugd, forenzen en ouderen tot fietsen moeten aanzetten. En door het ontwikkelen van diensten (publiek/privaat) zou de fiets altijd voor iedereen overal beschikbaar moeten zijn. Tenslotte verwachten de organisatie veel van de elektrische fiets, die het bereik van de fietser ook nog eens aanzienlijk vergroot. BOVAG en RAI nemen zich voor om de Duurzaamheidsagenda verder uit te werken in een actieplan met concrete maatregelen en uit te breiden met concrete initiatieven, waaraan verschillende partners (bedrijven, overheden) aan deelnemen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

BOVAG en RAI willen zich nadrukkelijker inzetten voor de fiets

Scroll naar boven