Kansen voor de elektrische fiets

Kansen voor de elektrische fiets

Datum: 29-1-2009 13:45
Locatie: Oude Delft 112, Delft (Het Meisjeshuis)
Een bijeenkomst over de kansen die de elektrische fiets biedt om meer mensen op de fiets te krijgen. En over de concrete maatregelen die decentrale overheden kunnen nemen.
  • De laatste jaren komen er regelmatig positieve berichten over de elektrische fiets in het nieuws. Zo zou de elektrische fiets het mogelijk maken om de afstand die mensen op de fiets willen afleggen te verhogen naar 15 tot 20 km. De elektrische fiets zou kunnen bijdragen aan de volksgezondheid, onder andere doordat ouderen langer blijven fietsen. De branche meldt een sterke toename van de verkoop van elektrische fietsen. Eén op de vier fietsen die momenteel verkocht wordt, is een elektrische fiets. De bijeenkomst is vol. Op 26 januari 2009 hebben de deelnemers een ontvangsbevestiging gekregen. Mocht u zich nu aanmelden voor deze bijeenkomst, dan komt u op de reservelijst te staan. Indien er weer plaats is hoort u dit zo snel mogelijk per mail. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van presentaties en discussie een beeld geschetst van de actuele ontwikkelingen en kansen. Daarbij is er ruimte voor zowel een positieve als kritische insteek. Twee vragen staan centraal: Kan de elektrische fiets automobilisten verleiden om vaker de fiets te pakken? Of gaat een toename van het gebruik van de elektrische fiets vooral ten koste van de 'normale’ fiets? Welke concrete maatregelen kunnen gemeenten en provincies nemen om het gebruik van de elektrische fiets te stimuleren? Programma 13.00 -13.45 - Gelegenheid tot uitproberen van elektrische fietsen. Zaal open met koffie en thee. 13.45 - 16.30 uur - Bijeenkomst met presentaties en discussie Ingrid Hendriksen, TNO: De gezondheidseffecten van de groei van het gebruik van elektrische fietsen. Angela van der Kloof, Mobycon: Een overzicht van initiatieven in Nederland waarin de elektrische fiets een rol speelt en de rol die overheden kunnen spelen in het stimuleren van het gebruik van elektrische fietsen. Alwin Bakker, gemeente Rotterdam dS+V: Het actieprogramma elektrische fiets van de stadsregio Rotterdam. Na de pauze uitgebreide discussie met zaal en sprekers. 16.30 - Afsluiting en borrel - Nogmaals gelegenheid om elektrische fietsen uit te proberen.
  • Aan de bijeenkomst hebben ruim 58 mensen deelgenomen. 34 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Eenderde van de deelnemers vond de bijeenkomst/excursie erg nuttig voor hun werk, tweederde vond het redelijk nuttig en geen deelnemer vond het weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,2 voor de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven