Bijlage Modelaanpak Veilig Fietsen - Achtergrondinformatie, samenwerkingspartners, maatregelen

  • Soort:Aanbeveling/richtlijn
  • Auteur:Pieter Arends, Susan van Hees, Nicole Bunschoten
  • Uitgever:Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Fietsberaad, Twynstra Gudde
  • Datum:24-07-2013

Het ministerie van I&M heeft in 2012 met oog op de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld. De focus van de Beleidsimpuls ligt bij (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag. Een van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van lokale aanpakken veilig fietsen. De 'Modelaanpak Veilig fietsen' geeft handvatten om fietsveiligheid structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid.&De bijlage bij de


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • De belangrijkste ongevallencijfers en doelgroepen worden nog eens cijfermatig op een rij gezet. Verder geeft de bijlage een uitgebreid overzicht van mogelijke partners, zowel externe als interne, waarom zij relevant kunnen zijn voor fietsveiligheid en wat voor hen de meerwaarde is om mee te doen. Onder de noemer 'no regret maatregelen' zijn relatief eenvoudig te organiseren maatregelen op het gebied van fietsveiligheid te vinden, zoals het verwijderen van fietspaaltjes, gladheidsbestrijding, en educatiemaatregelen. Ook kan men denken aan het meeliften met andere infrastructurele maatregelen en aansluiting zoeken op andere gemeentelijke speerpunten zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Van veel van die maatregelen zijn bronverwijzingen opgenomen naar concrete projecten en literatuur. Tenslotte geeft de bijlage en overzicht van maatregelen die al worden ingezet per provincie/regio.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Bijlage Modelaanpak Veilig Fietsen - Achtergrondinformatie, samenwerkingspartners, maatregelen

Scroll naar boven