Nieuwe webtool Veilig Fietsen voor gemeenten gelanceerd

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:12-09-2013

CROW-Fietsberaad heeft de webtool Veilig Fietsen geïntroduceerd. De webtool helpt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van een lokale aanpak Veilig Fietsen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben afgesproken dat alle gemeenten dit jaar een ‘Lokale Impuls Veilig Fietsen&' zullen opstellen.


Om gemeenten hierbij te ondersteunen is een Modelaanpak Veilig Fietsen opgesteld. De Modelaanpak laat stapsgewijs zien hoe je dat kunt aanpakken. Het begint met het schrijven van een kadernotitie. Daarin komt aan de orde de urgentie van het probleem, de specifieke kenmerken van de gemeente en de doelgroepen. Daarnaast geeft zo'n notitie weer wat er al speelt op dat gebied in de gemeente en met welke partijen men te maken heeft. In fase 2 werkt men het kader verder uit met de samenwerkingspartners en stelt men een maatregelenmix samen met infrastructurele en gedragsbeïnvloedingmaatregelen. Het resultaat is het plan van aanpak voor de 'Lokale Impuls Veilig Fietsen'. Hieruit volgt in fase 3 een beleid- en uitvoeringsplan waarin ook de organisatie, de financiering en de monitoring aan de orde komt.

Aanvullend op de Modelaanpak Veilig Fietsen heeft CROW-Fietsberaad de webtool Veilig Fietsen ontwikkeld. Voor elke gemeente is er een aparte interactieve pagina samengesteld. Hier vinden medewerkers van gemeenten, maar ook anderen kunnen de pagina bekijken, statistieken die helpen bij het stellen van prioriteiten. Op een kaart is te zien waar de laatste jaren fietsongevallen in de gemeente zijn gebeurd.
Beleidsmedewerkers van gemeenten kunnen in een afgeschermde omgeving op de site ervaringen, kennis en bestanden uitwisselen met collega’s van andere gemeenten. Verder zullen het Ministerie van I&M en de VNG met deze tool het landelijke beeld monitoren.

De webtool Veilig Fietsen is te vinden in de Kennisbank op www.fietsberaad.nl/veiligfietsen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Nieuwe webtool Veilig Fietsen voor gemeenten gelanceerd

Scroll naar boven