Dataformaat Fietstellingen

 • Soort:Aanbeveling/richtlijn
 • Auteur:Bard de Vries (U-trex), Dirk Bussche (Breda University of Applied Sience, BUAS)
 • Uitgever:NDW en CROW-Fietsberaad
 • Datum:18-12-2019
Dit document beschrijft een uniform dataformaat voor fietstellingen in Nederland. Met behulp van dit dataformaat worden overheden en andere partijen in staat gesteld fietstellingen zo uit te vragen dat de geleverde bestanden uitwisselbaar en gebruikte definities eenduidig worden, zonder daarbij de vrijheid met betrekking tot telmethodes, kwaliteitseisen, classificatie of periodes te beperken.

 

Klik op de knop om naar een externe pagina te gaan (opent in een nieuw venster)

Ga naar tool
 • Dit document beschrijft een uniform dataformaat voor fietstellingen in Nederland. Tellingen opgeslagen in dit dataformaat kunnen worden uitgewisseld met andere partijen, zowel rechtstreeks als ook via het NDW. Uitgave van NDW en CROW-Fietsberaad in het kader van de Tour de Force. De documenten zijn te downloaden op de website van de NDW onder 'Technische documentatie - Fietstellingen'.
   
  Met behulp van dit dataformaat worden overheden en andere partijen in staat gesteld fietstellingen zo uit te vragen dat de geleverde bestanden uitwisselbaar en gebruikte definities eenduidig worden, zonder daarbij de vrijheid met betrekking tot telmethodes, kwaliteitseisen, classificatie of periodes te beperken. Tellingen opgeslagen in dit dataformaat kunnen worden uitgewisseld met andere partijen, zowel rechtstreeks als ook via het NDW.

  De uniformiteit van de data geeft overheidsinstanties toegang tot teldata van andere bestuurslagen of van buurgemeentes. Dit verbetert de kwaliteit van analyses, beleidsvorming en verkeersmodellen. Verder stimuleert het dataformaat medegebruik van de data door andere partijen zoals adviesbureaus, onderzoeksinstellingen, journalisten, belangenorganisaties of commerciële partijen. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat het beschikbaar stellen van landelijk uniforme fietsdata ertoe zal leiden dat verschillende partijen viewers en analysetools beschikbaar zullen gaan stellen hiervoor.

  Het uniform maken van data betekent ook keuzes maken die in een aantal gevallen afwijken van wat er in het verleden gebruikelijk of mogelijk was.

  Het dataformaat bestaat uit een logisch model waarin de verschillende entiteiten (locaties, tijdstippen, classificatie etc) eenduidig worden gedefinieerd. Voor eenvoudige fietstellingen is een lightversie ontwikkeld. De volledige versie is ook geschikt voor complexe verkeerssituaties en gemengde profielen, zoals fietsstraten.
  Het datamodel is vervolgens geïmplementeerd in DATEX II, de Europese standaard voor verkeersinformatie.

  Om de toegankelijkheid voor adviesbureaus en decentrale overheden te vergroten is de lightversie ook als Excel/CSV gedefinieerd.
   
  Organisatie en werkwijze
  Het dataformaat voor fietstellingen is ontwikkeld in het kader van de Tour de Force (de nationale agenda fiets). Tijdens het Nationaal Fietscongres 2018 ondertekenden de “Tourleiding” en zeven aan de overheid gelieerde data-instellingen de Intentieverklaring Fietsdata, die erop gericht is een impuls te geven aan de toepassing van fietsdata door beleidmakers en consumenten. Ook de uitgevers van het dataformaat, NDW en CROW-Fietsberaad, hebben de intentieverklaring ondertekend.
   
  Het dataformaat is geschreven door dataexperts. Om ervoor te zorgen dat het formaat aansluit bij de wensen uit de praktijk, is een klankbordgroep (voorheen MOGIN-werkgroep) ingesteld, met vertegenwoordigers van overheden en marktpartijen. Een delegatie uit de klankbordgroep heeft de totstandkoming intensief begeleid.
  Parallel aan de ontwikkeling van het dataformaat heeft de NDW haar dataplatform geschikt gemaakt voor de opslag en uitwisseling van fietsteldata.

  Leeswijzer
  In hoofdstuk 2 staat de werking van de datalevering en hoe meetlocaties en teldata worden gepubliceerd gespecificeerd. In hoofdstuk 3 wordt de lightversie van het dataformaat in het Excel-formaat beschreven In hoofdstuk 4 wordt het volledige datamodel functioneel beschreven. Hoofdstuk 5 bevat het DATEX II model van de meetlocaties conform het light model. Hoofdstuk 6 bevat het DATEX II model van de meetlocaties conform het full model Hoofdstuk 7 bevat het DATEX II model van de teldata, deze is voor het full en het light model identiek.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Dataformaat Fietstellingen

Scroll naar boven