Fietsdata: wat kun je er nu al mee?

 • Soort:Artikel Fietsverkeer
 • Auteur:Ron Hendriks
 • Uitgever:Fietsverkeer 38
 • Datum:24-06-2016
Fietsdata helpt om betere verkeersmodellen te ontwikkelen en om het gebruik van fietsenstallingen te optimaliseren. Maar het combineren dan data uit verschillende bronnen is omslachtig. Het Data Platform Fiets wil daar verbetering in brengen. De NHTV en de universiteit Gent realiseren dat in opdracht van het Nederlandse en Vlaamse Fietsberaad.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • We weten op dit ogenblik nog niet zo veel over de fietser. Weliswaar wordt te kust en te keur data ingewonnen, er valt nog niet veel lijn in te ontdekken. De huidige inwinmethoden variëren van studenten in een hokje of een telslang, via allerlei apps tot schriftelijke enquêtes en camera-observaties.
  De uitwisselbaarheid van de data die dat allemaal oplevert is zeer beperkt. Je loopt er dan direct tegenaan dat er geen gestandaardiseerd formaat is. Daar wordt aan gewerkt. Bij de NHTV gebruiken ze daar het pakket CKAN voor dat speciaal is ontwikkeld om open data platformen te organiseren. Inmiddels heeft dat geleid tot een eerst opzet voor een Open Data Platform Fiets. Opzet is dat zovele mogelijk partijen hun data toevoegen aan het platform.

  De fiets is verder nog altijd een ondergeschoven kindje in de meeste verkeersmodellen. Bureau Goudappel werkt aan verbetering van de multimodale modellen. Royal HaskoningDHV doet samen met de TU Eindhoven onderzoek naar de vraag welke omgevingskenmerken de routekeuze van fietsers en de keuze om te gaan fietsen bepalen. Mobycon gebruikt een fietsmodel dat herkomst- en bestemmingsgegevens van fietsers in kaart brengt door dagboekgegevens en kansberekeningen te combineren.

  Ten aanzien van de privacy-aspecten is nog weinig geregeld. In Nederland wel meer dan in het buitenland, waar app’s van Strava en Google veel data verzamelen, zonder dat precies duidelijk is of de privacy wordt gerespecteerd.

  Let op: In 2018 is besloten het Nederlandse deel van het dataplatform onder te brengen bij de NDW met een aangepast dataformaat (zie gerelateerde documenten).

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsdata: wat kun je er nu al mee?

Scroll naar boven