Duurzaam Veilig voor de fietser

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:22-03-2013

Bij Duurzaam Veilig ging het tot nu toe vooral om ongevallen met en tussen motorvoertuigen. Maar het zijn tegenwoordig vooral ongevallen zonder motorvoertuigen die de ongevallenstatistieken domineren. De SWOV wil binnen Duurzaam Veilig daarom nadrukkelijker rekening gaan houden met de fietsers.


  • De toename van het aantal ernstig verkeersgewonden bij ongevallen zonder motorvoertuigen en het feit dat bij deze ongevallen relatief weinig verkeersdoden vallen, verklaren voor een belangrijk deel het verschil in ontwikkeling tussen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in Nederland. Op het moment dat Duurzaam Veilig ontwikkeld werd, was het probleem met betrekking tot ongevallen zonder motorvoertuigen, voor zover al aanwezig, niet duidelijk zichtbaar. Duurzaam Veilig besteedt tot nu toe dan ook niet expliciet aandacht aan deze ongevallen, aldus de SWOV. Met het rapport 'Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden' geeft de organisatie een eerste aanzet om de Duurzaam Veilig-visie nadrukkelijker toe te passen op ongevallen zonder motorvoertuigen, waarvan het bij 98% gaat om fietsongevallen.
    Met de bestaande functionele eisen voor Duurzaam Veilig kom je al een heel eind, aldus het rapport. Zoals bijvoorbeeld het creëren van grote aaneengesloten verblijfsgebieden, routes zoveel mogelijk bekorten, meer uniformiteit bij verkeersoplossingen, conflicten met tegemoetkomend en kruisend verkeer voorkomen, voertuigsoorten scheiden en snelheid reduceren op conflictpunten. Speciaal met het oog op de fietsers zouden daar bovenop eisen kunnen worden gesteld aan de stroefheid van het wegdek, goede berijdbaarheid en geringe verkeershinder.
    Een stap verder zou zijn om naast het autonetwerk een volledig autonoom fietsnetwerk te ontwikkelen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in fietsstroomvoorzieningen en fietsverblijfsvoorzieningen, met ieder een andere ontwerpsnelheid, dimensionering en inrichting.
    In 2014 wil de SWOV met het onderzoek en de nadere uitwerking van de Duurzaam Veilig-visie voor fietsongevallen beginnen. Hiervoor zal ook nauwe samenwerking worden gezocht met andere partijen zoals het CROW, het Fietsberaad, beleids-makers, wegbeheerders en de Fietsersbond.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Duurzaam Veilig voor de fietser

No data found
Scroll naar boven