Feiten over het bezit en gebruik van elektrische fietsen

 • Soort:Factsheets & Infographics
 • Auteur:Jolanda van Oijen (XTNT), Otto van Boggelen (Fietsberaad)
 • Uitgever:Fietsberaad
 • Datum:26-11-2012

Deze notitie geeft in kort bestek de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar het bezit en het gebruik van elektrische fietsen.&In het voorjaar van 2013 verschijnt het complete rapport.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Al enkele jaren vertoont de verkoop van elektrische fietsen een sterk stijgende lijn. Veel beleidsmakers hebben hoge verwachtingen over de bijdrage die de e-fiets kan leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen. Andere beleidsmakers vrezen weer dat de e-fiets zal leiden tot meer verkeersslachtoffers. Tot voor kort ontbrak het echter aan statistieken om de verwachtingen te kunnen staven. In de statistieken van het CBS wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen e-fietsen en ‘gewone’ fietsen. Daarom heeft het kenniscentrum Fietsberaad met financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar het bezit en gebruik van e-fietsen. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
   Data van Accell Group
   Marktonderzoek Gazelle
   Marktonderzoek TNS NIPO
   Fietsmarkt onderzoek BOVAG-RAI, GFK Panel Services
   Nulmeting Fiets Filevrij SOAB
   LIS-vervolgonderzoek
   Diverse evaluatiestudies proeftuinen
   Focusgroep en expertmeeting
  Deze notitie geeft in kort bestek de belangrijkste conclusies. In het voorjaar van 2013 verschijnt het complete rapport.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Feiten over het bezit en gebruik van elektrische fietsen

Scroll naar boven