Meer feiten over de elektrische fiets

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:31-10-2012

In Nederland bezit 5% van de mannen en 8% van de vrouwen een elektrische fiets. Vier van de tien bezitters van een elektrische fiets zijn ouder dan 65 jaar.


Dat zijn enkele van de eerste uitkomsten van een onderzoek van het Fietsberaad en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de feiten rond de elektrische fiets. Het project ‘Feiten elektrische fiets’ wil meer gegevens over het gebruik en de gebruikers, het verplaatsingsgedrag en de veiligheid boven tafel krijgen. Want er is nog relatief weinig bekend over de elektrische fiets en dat maakt het voor bijvoorbeeld gemeenten lastig om beleid op uit te zetten.

Op dit moment is al 15% van de nieuw verkochte fietsen een elektrische fiets. En schattingen geven aan dat er nu zo’n 750.000 à 1.000.000 elektrische fietsen in Nederland worden gebruikt. Uit het profiel van de gebruiker dat uit het onderzoek dat wordt verricht door adviesbureau XTNT naar voren komt blijkt dat de elektrische fiets - nog - vooral een vervoermiddel voor ouderen is: 43% van de bezitters van
een elektrische fiets is 65plus en 80% van de bezitters is ouder dan 50 jaar. Uit de
verkoopcijfers van een fietsfabrikant blijkt wel dat in de afgelopen 1,5 jaar de nadruk lag op verkopen aan de leeftijdscategorie 45-70. De nadruk ligt daarbij dus minder op de groep 65+, maar meer op de groep 45-64. Ook bij de potentiële elektrische fiets kopers gaat de leeftijd omlaag. De vergelijking tussen de bezitters en de potentiële kopers geeft het beeld dat de groep elektrische fietsbezitters de komende jaren zal gaan verjongen.

B ij een aantal overheden worden al maatregelen genomen op het gebied van elektrische fietsen, zo blijkt verder uit het onderzoek. Het meest genoemd worden het realiseren van (oplaad)voorzieningen in stallingen. Verder stellen overheden elektrische fietsen voor proefgebruik beschikbaar en organiseren ze evenementen en promotiecampagnes. (Het laten uitproberen van een elektrische fiets door forenzen leidt overigens tot een aankoop van een elektrische fiets door zo’n 10% van de testers). Ook het geven van (fiscale) kortingen en subsidies om de aanschafprijs van elektrische fietsen te verlagen wordt vaak genoemd. (Uit het onderzoek blijkt dat 87% van de elektrische fiets bezitters de fiets kocht zonder financiële steun.)
Minder vaak genoemd worden het geven van een fietscursus en het aanpassen van de infrastructuur (snelfietsroutes, opschalen van de breedtemaat van recreatieve fietspaden).

De mening over het nut, de locatie en financiering van oplaadpunten loopt trouwens nogal uiteen onder de ondervraagde overheden. Op dit moment is er alleen een onderzoek van de provincie Friesland waarin deze behoefte naar voren komt. In Friesland geeft 30% van de elektrische fietsbezitters aan geen oplaadpunten in
de openbare ruimte nodig te hebben. De andere 70% geeft wel aan oplaadpunten te willen bij ‘toeristische trekpleisters’, ‘horeca/hotels’ en ‘bewaakte stallingen’.
Daarnaast werd genoemd ‘op het werk’. Dit laatste werd niet vaak genoemd, maar gezien de hoge leeftijd van de gemiddelde elektrische fietsbezitter is dit niet verwonderlijk.

Het onderzoek naar feiten van de elektrische fiets is nog in volle gang. Er wordt onder andere nog gewerkt aan het verzamelen van kennis over ongevallen en verkeersveiligheid.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Meer feiten over de elektrische fiets

Scroll naar boven