Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Fiets kan belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-11-2009

Er blijken grote verschillen te bestaan tussen gemeenten in Nederland in de CO2-emissie als het gaat om de mobiliteit per inwoner. Zo produceert een inwoner van Almere bijna tweemaal zoveel CO2 voor zijn of haar mobiliteit als een inwoner van Amsterdam. Het is niet helemaal toevallig dat het fietsgebruik in Almere op 27 procent ligt, en in Amsterdam op 38%.


Fietsgebruik is een belangrijke, maar zeker niet de enige, verklarende factor als het gaat om de CO2-emissie per inwoner in relatie tot mobiliteit. Andere belangrijke factoren zijn de ruimtelijke kenmerken, de bevolkingssamenstelling en het verplaatsingsgedrag van de inwoners. Bureau Goudappel Coffeng inventariseerde de CO2-emissie per inwoner met behulp van de mobiliteitsgegevens uit het Mobiliteits Onderzoek Nederland (MON) en de gegevens over CO2-uitstoot per reizigerskilometer in het vervoer per auto, fiets, bus of trein. Dat resulteerde in een overzicht van de gemiddelde productie van CO2 per inwoner per gemeente. Bij plus-100.000 gemeenten scoren Leiden (fietsaandeel 48%) , Amsterdam (38%), Haarlem (36%), Enschede (38%) en Rotterdam (26%) hoog. 
Dat fietsgebruik niet altijd doorslaggevend is blijkt uit de score van Rotterdam. Die gemeente pakt de winst vooral door een hoger ov-gebruik en minder verplaatsdingen per persoon per dag. En ondanks een hoog fietsaandeel (48%) scoort Zwolle slecht, evenals Emmen, Amersfoort en Almere. 
Bij de kleine gemeenten scoren Vlaardingen, Delft, Schiedam, Gouda en Katwijk goed. Hekkensluiter is Hardenberg, vooral door het hoge aandeel autoverplaatsingen. 
De onderzoekers concluderen dat er tussen de Nederlandse gemeenten aanzienlijke verschillen bestaan in het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. En dat daar ruimte ligt voor gemeenten om in te grijpen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fiets kan belangrijke bijdrage leveren aan CO2-reductie

Scroll naar boven