Rapport: Positie Speedpedelec op de weg

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Hans Godefrooij & Lindy van Scharrenburg
 • Datum:15-04-2021
 • Opdrachtgever:Tour de Force
 • Opdrachtnemer:DTV Consultants B.V.
De speedpedelec wordt steeds populairder in Nederland. Daarom is het van belang om een veilige plek voor de speedpedelec te hebben binnen én buiten de bebouwde kom, met duidelijke afspraken. Om zicht te krijgen op de verschillende manieren waarop hieraan vorm kan worden gegeven, heeft DTV Consultants in opdracht van de Tour de Force een inventarisatie gemaakt.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • De speedpedelec

  De speedpedelec wordt steeds populairder in Nederland. Veel wegbeheerders zien de speedpedelec als een vervoermiddel dat de concurrentie met de auto kan aangaan en daarmee een bijdrage kan leveren aan het behalen van doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu. 


  Regels voor de speedpedelec

  De populariteit van de speedpedelec zorgt ook voor hoofdbrekens bij wegbeheerders. Sinds 1 juli 2017 gelden voor berijders van speedpedelecs dezelfde rechten en plichten als voor berijders van een bromfiets. De fietsen moeten onder andere een geel (brommer)kenteken hebben en berijders moeten een helm dragen. En: de speedpedelec mag niet op het fietspad. Veel berijders van de speedpedelec voelen zich niet thuis tussen het (veel snellere) autoverkeer op de rijbaan. Daarom kiezen zij vaak toch voor gebruik van het fietspad, ookal mag dit niet. Verschillende wegbeheerders onderkennen de spagaat waarin gebruikers van de speedpedelec zich bevinden en zijn opzoek naar een oplossing.


  Duidelijke plek op de weg

  Tour de Force pleit voor een vanzelfsprekende, veilige plek met afspraken over gedrag voor de speedpedelec binnen én buiten de bebouwde kom. Daarbij is eenduidigheid en duidelijkheid voor berijders van de speedpedelec én overige weggebruikers belangrijk. Om zicht te krijgen op de verschillende manier waarop een uitzondering op de geldende wetgeving georganiseerd wordt, heeft DTV Consultants in opdracht van Tour de Force een inventarisatie gemaakt.
  In dit rapport zijn verschillende varianten uiteengezet. Hiermee wordt overheden inzicht gegeven in de verschillende mogelijkheden die bestaan om de speedpedelec toe te staan op het fietspad. Bovendien vormt dit rapport de basis voor de vervolgaanpak.

  De aanleiding, onderzoeksmethode en conclusies werd tijdens een Tour de Force Kenniscafé op 15 april 2021 toegelicht en besproken. Dit kenniscafé is hier terug te kijken.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Rapport: Positie Speedpedelec op de weg

Scroll naar boven