Fietsberaadnotitie: Speed-pedelec - een verkenning naar de scenario's voor de plek op de weg

 • Soort:Notities
 • Auteur:Robert Hulshof & Stan Wolters (CROW)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:31-01-2019
Een verkenning naar scenario’s voor de plek op de weg van de speed-pedelec op het Nederlandse wegennet.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Als gevolg van nieuwe Europese regels valt de speed-pedelec per 1 januari 2017 onder de categorie bromfietsen (voorheen tijdelijk als snorfiets). Dat betekent onder andere dat de berijders van de speed-pedelec zich moeten houden aan de gedragsregels die ook gelden voor de bestuurders van de traditionele bromfietsen. Om wegbeheerders te informeren over de gevolgen hiervan is in samenwerking met Rijkswaterstaat WVL en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door CROW-Fietsberaad de notitie Speed-pedelec wordt bromfiets: wat verandert er en wat zijn de gevolgen? uitgebracht (CROW, 2016).
   
  De speed-pedelec is echter al enige jaren een discussiepunt bij zowel beleidsmakers van overheden, als bij branche- en belangenorganisaties. De discussie gaat dan met name over de plek op de weg. Waar komt de speed-pedelec het beste tot zijn recht? En hoe kunnen we de speed-pedelec het beste mengen met de andere weggebruikers? Een simpel antwoord op deze vragen is echter niet te geven, want er zijn verschillende aspecten die deze discussie over de plek op de weg bemoeilijken.
   
  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CROW gevraagd om de in theorie mogelijke scenario’s voor de plek op de weg van de speed-pedelec te verkennen De verkenning – samen te voeren met de vakwereld - heeft met name als doel structuur aan te brengen in de discussie over de plek op de weg. De scenario’s die hieruit voort zijn gekomen zijn vervolgens -  ondanks alle onzekerheden en kennisvragen -  verder uitgewerkt. De notitie heeft niet als doel om uiteindelijk een voorkeursscenario aan te wijzen. Wel is het mogelijk om  middels een weging met een meetlat de scenario’s met elkaar te  vergelijken.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie: Speed-pedelec - een verkenning naar de scenario's voor de plek op de weg

Scroll naar boven