‘Speed pedelec niet verplaatsen naar de rijbaan’

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:12-02-2016

Het is niet verstandig de speed pedelec naar de rijbaan te verbannen zoals minister Schultz van plan is. Dat draagt niet bij aan de verkeersveiligheid en zal het gebruik van de speed pedelec als vervanger van de auto afremmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Grontmij naar de verkeersveiligheidaspecten van de snelle 45 km/uur-fiets.


Aanleiding vormde de snelle opkomst van de speed pedelec en de plannen van minister Schultz om de speed pedelec per 2017 te bestempelen als bromfiets met als consequentie dat de speed pedelec net als de bromfiets binnen de bebouwde kom van het fietspad naar de rijbaan moet verhuizen. En de verplichting om een (bromfiets)helm te dragen.

Het onderzoek werd verricht door Ruben de Bruijne, student Mobiliteit aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden en Martijn van de Lindeloof van Grontmij.

Voor het onderzoek werden 115 pedelecrijders ondervraagd en van 28 gebruikers werd het rijgedrag geregistreerd met de Strava app op basis van gps. Daaruit werd duidelijk dat de speed pedelec vooral wordt gebruikt in het woon-werkverkeer door mannen tussen de 30 en 60 jaar.

De afstanden die mensen afleggen om op hun werk te komen variëren van zo’n 10 kilometer tot 40 kilometer of meer. De gemiddelde afstand is 21 kilometer. 65% van de gebruikers gebruikt de speed pedelec als vervanger van de auto. En hoewel het gezondheidsaspect de belangrijkste reden was voor de aanschaf van een speed pedelec, geven de gebruikers ook aan dat de reistijd met zo’n snelle fiets erg betrouwbaar is. Overigens stapte ongeveer een derde van de pedelecers over van de gewone fiets naar de speed pedelec.

De gemiddelde kruissnelheid van een speed pedelec die in de praktijk werd gemeten ligt rond de 35 km/uur buiten de bebouwde kom en rond de 33 km/uur binnen de bebouwde kom. Wel zijn er uitschieters gemeten tot boven de 40 km/uur. Al met al ligt de gemiddelde snelheid van de speed pedelec (inclusief inhouden en stoppen bij verkeerslichten e.d.) rond de 30 km/uur.

Bij dergelijke snelheden is het niet verstandig om de speed pedelec, net als de gewone bromfiets, in de stad te mengen met het autoverkeer. Voor een groot deel van de gebruikers is het snelheidsverschil veel te groot, aldus concludeert Grontmij.

Voor problemen die de speed pedelec eventueel op het fietspad kan veroorzaken is Grontmij niet zo bang. ‘We hebben te maken met een volwassen doelgroep, waarvan bijna iedereen het voertuig gebruikt voor woon-werkverkeer. Vertrouw daarom op de verantwoordelijkheid van de gebruikers en geef hen de kans om met gepaste snelheid van het fietspad gebruik te maken.’ Het zou daarbij wel helpen als de speed pedelec beter herkenbaar wordt gemaakt door permanente verlichting en een herkenbare fietshelm.

Het dragen van een helm vindt de Grontmij wel aan te bevelen. 70% van de gebruikers draagt al een fietshelm, maar niemand zet een brommerhelm op, hetgeen zou moeten als de speedpedelec tot bromfiets wordt verklaard. Gebruikers zijn fel tegen het verplicht stellen van zo’n brommerhelm. Ook minister Schultz ziet overigens in dat een bromfietshelm op weinig acceptatie kan rekenen, reden waarom ze laat onderzoeken of er geen fietshelm is te maken die meer bescherming biedt dan de huidige fietshelm, maar lichter van uitvoering is dan de bromfietshelm.

Als de minister haar plannen doorzet, moet ze er wellicht ook rekening mee houden dat de speed-pedelecrijder zal proberen de regels te omzeilen. Nu al voert de helft geen blauw kentekenplaatsje. En ook worden gewone 25 k/uur-fietsen omgebouwd tot 45 km-fiets, die helemaal niet meer te herkennen zijn als speed pedelec.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Speed pedelec niet verplaatsen naar de rijbaan

Scroll naar boven