Stal je fiets op z'n Gronings: evaluatie project Stadsfietsen

  • Soort:Praktijkvoorbeeld
  • Auteur:Tijs van Erve - NHTV Breda (stageopdracht)
  • Uitgever:NHTV
  • Datum:22-11-2007

Het effect van de Groningse innovaties 'rode lopers' en 'spitsrekken' onderzocht - met een positieve conclusie.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • De grote aantallen los gestalde fietsen is aanleiding geweest tot het starten van het project stadfietsen. De maatregelen die zijn getroffen om het fietsparkeerprobleem aan te pakken zijn; het neerleggen van rode lopers, het plaatsen van spitsrekken en het gratis stellen van de bewaakte rijwielstallingen. In totaal zijn vier stallingen in de binnenstad gratis, worden er 123 spitsrekken en dertien rode lopers geplaatst. Het gratis bewaakt stallen van de fiets is een experiment van zes maanden, startend vanaf 1 juli. Drie maanden voor het experiment is bij gehouden hoeveel stadjers per dag de fiets in de stalling stallen. Dit is tevens bijgehouden drie maanden tijdens het experiment. De spitsrekken (spitsrek is een lichtgewicht rek die gedurende drukke momenten worden geplaatst waar fietsen in gestald kunnen worden) worden iedere donderdag geplaatst en zondag opgehaald. De Rode lopers worden iedere ochtend neergelegd en iedere avond opgehaald (alle dagen dat de stad open is). Het doel van het toepassen van de spitsrekken is dat mensen de fiets er in zetten en niet meer voor de gevel van winkels. De rode loper heeft als doel dat de stadjers hun fietsen niet op de lopers zetten zodat er ruimte vrij blijft voor voetgangers.

    Uit tellingen is naar voren gekomen dat het plaatsen van spitsrekken een magnetisch effect heeft op de binnenstad. Als men weet dat er fietsparkeervoorzieningen aanwezig zijn, fietst men tot aan deze voorzieningen en wil men de fiets er ook in plaatsen. In totaal is het aantal fietsen op straat met vier procent gestegen. Dit heeft te maken met het plaatsen van de spitsrekken in de telgebieden. Uit de tellingen die gehouden zijn in de bewaakte stalling, is een stijging van 34% te zien in het aantal fietsen. Uit enquêtes blijkt dat tweederde van de stadjers bekend is met het feit dat de stallingen tijdelijk gratis zijn. De stadjers die de fiets op straat stallen, stalt het merendeel niet langer dan één uur. Deze groep komt op de fiets naar de binnenstad om te gaan winkelen. De stadjers die in de stallingen staan laten de fiets langer dan 3 uur in de stalling staan, reden hiervoor is omdat deze groep gaat werken in de binnenstad. Op straat is 55% het er mee eens dat de losgestalde fietsen in de binnenstad een probleem vormen voor de binnenstad. In de stalling is 80% het er mee eens, dit is waarschijnlijk de reden dat men de fiets in de stalling stalt.

    Conclusie van dit onderzoek is dat het project een succes is en de maatregelen hun effect bewezen hebben. De conclusie die uit de resultaten naar voren komt is dat DE fietsparkeerder niet bestaat. Iedere fietser heeft zo zijn eigen wensen en iedere voorziening heeft zijn eigen aantrekkingskracht voor fietsers. Oplossing voor dit probleem is het inspelen op de grootste groepen stallers. Onderscheid wordt gemaakt in stallers die langparkeren (personeel van de binnenstad en bewoners) en kortparkeren (winkelend publiek). Daarna wordt onderscheid gemaakt in het voorzien van tijdelijke maatregelen en permanente maatregelen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Stal je fiets op z'n Gronings: evaluatie project Stadsfietsen

No data found
Scroll naar boven