Beweegvriendelijke omgeving: magazine en kennisoverzicht

 • Soort:Brochures & Flyers
 • Uitgever:CROW
 • Datum:06-09-2022
Op deze pagina kun je het ‘Magazine Beweegvriendelijke omgeving’ downloaden dat CROW op 6 september 2022 heeft gepubliceerd. Ook vind je een compleet overzicht van de locaties met beschikbare kennis (van CROW en andere organisaties) die je kunnen helpen als je aan de slag gaat om tot een beweegvriendelijke omgeving te komen.

 • Magazine 'Beweegvriendelijke omgeving'

  CROW heeft met financiering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een magazine gemaakt met daarin interviews, achtergrondartikelen, een column met Erik Scherder en inspirerende praktijkvoorbeelden.

  Download hier het magazine Beweegvriendelijke omgeving  ________________________________________________________________________________________
   

  Overzicht kennis en tools over een beweegvriendelijke omgeving

  Ben je geïnspireerd geraakt door het magazine? Ben je er van overtuigd dat investeren in een beweegvriendelijke omgeving bijdraagt aan de gezondheid van mensen en een aangename leefomgeving? En zoek je kennis om zelf aan de slag te gaan om tot een openbare ruimte te komen die veilig en toegankelijk is en die uitnodigt om meer te gaan bewegen? Dan vind je hieronder een overzicht van de locaties waar je de benodigde kennis kunt vinden:
  • Kennisbanken van Kenniscentrum Sport & Bewegen
  • Webplatform Alles over sport
  • Kennisportaal Platform Ruimte voor Lopen
  • Kennisbanken en publicaties van CROW
  • Beweegvriendelijke buurt.nl
  • Themapagina Beweegvriendelijke omgeving op Loketgezondleven.nl
  • Kennislab Alles is gezondheid

  ________________________________________________________________________________________
   

  Kennisbanken van Kenniscentrum Sport & Bewegen

  Op de website van het Kenniscentrum Sport & Bewegen is via ee ntweetal online kennisbanken veel kennis te vinden over een beweegvriendelijke omgeving. Ook alle publicaties van het Mulier Instituut zijn hierin opgenomen.


  BVO Kennisdossier

  Deze kennisbank bevat wetenschappelijke kennis, handige instrumenten, voorbeelden en achtergrondinformatie over de beweegvriendelijke omgeving (BVO). Zoals de BVO-scan en het e-book ‘Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving’.
   

  Kennisbank Sport & Bewegen

  Hier zijn circa 21.000 publicaties te vinden waarvan een (beperkt) deel betrekking heeft op een beweegvriendelijke buitenruimte (zoek op beweegvriendelijk). Je vind er niet alleen kennis over sport en bewegen, maar bijvoorbeeld ook over leefstijl en gezondheid. De kennisbank biedt een overzicht van onderzoek, beleid en ervaringen uit de praktijk.

  ________________________________________________________________________________________


  Webplatform Alles over sport

  Dit is een webplatform op initiatief van het ministerie van VWS waarvan de redactie is belegd bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Hier vind je kennis voor onderzoek, beleid en praktijk over sport en bewegen op één plek. Selecteer op ‘beweegvriendelijke omgeving’ en je krijgt tientallen feiten, cijfers, praktijkvoorbeelden, tips en instrumenten.

  ________________________________________________________________________________________


  Kennisportaal Platform Ruimte voor Lopen

   
  In het kennisportaal op de website van Ruimte voor Lopen vind je relevante documenten, publicaties, onderzoeken en feiten over voetgangers en wandelen. Dé startpagina voor alle kennis en beleidsdocumenten over lopen van zowel kennisinstituten, onderwijsinstellingen als overheden.

  ________________________________________________________________________________________
   

  Kennisbanken en publicaties van CROW


  CROW biedt veel kennis en tools waarmee je de openbare ruimte toegankelijker, veiliger en aantrekkelijker kunt maken en houden. 

  Kennisbank Actieve Mobiliteit
  In deze kennisbank op de website van CROW-Fietsberaad vind je gratis te downloaden onderzoeken, discussienota’s en aanbevelingen over een loop- en fietsvriendelijke inrichting van de openbare ruimte van CROW/-Fietsberaad. Enkele relevante publicaties zijn:
  Online Kennisbank
  De online kennisbank van CROW omvat een groot aantal kennismodules en tools waar een abonnement op genomen kan worden. Met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte zijn het meest relevant de kennismodules Voetgangers en Fietsverkeer. Maar ook in andere kennismodules is informatie over een beweegvriendelijke omgeving te vinden zoals bijvoorbeeld aanbevelingen voor fietsers en voetgangers tijdens wegwerkzaamheden of bij winterse omstandigheden. Ook de kennis en tools met betrekking tot assetmanagement van de openbare ruimte en infrastructuur kan nuttig zijn omdat het organisaties en professionals kan helpen met werkprocessen. Voorbeelden zijn de Beheersystematiek Openbare ruimte, de meetmethode voor beeldkwaliteit en beleving en de iAMPro Volwassenheidsscan.


  Papieren publicaties
  De belangrijkste publicaties met aanbevelingen voor de inrichting van de openbare ruimte die in de online kennisbank zijn te vinden zijn ook te koop als boekwerk. Relevant zijn bijvoorbeeld de Ontwerpwijzer fietsvoorzieningen, de publicatie Lopen loont (de voetganger in beleid, ontwerp en beheer) en het ASVV (richtlijnen weginrichting binnen de bebouwde kom).

  Kennisnetwerk Toegankelijkheid
  Dit platform deelt informatie over de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een motorische, visuele, auditieve en cognitieve beperking. Je vind onder andere actueel nieuws, informatieve bijeenkomsten, webinars, kennisdocumenten, tools, casussen en artikelen gerangschikt op thema’s.
   

  ________________________________________________________________________________________


  Beweegvriendelijke buurt.nl

  Kennis en instrumenten passend voor buurtsportcoaches bij het werken in of aan een beweegvriendelijke omgeving. Thema’s beleid, sport & bewegen, inwonersparticipatie, samenwerken en fysieke omgeving. Bijvoorbeeld een stappenplan voor het ontwikkelen van een beweegvriendelijke plek. 

  ________________________________________________________________________________________
   

   

  Themapagina Beweegvriendelijke omgeving op Loketgezondleven.nl

  Op deze website van het RIVM is een overzicht te vinden van regelgeving en beleid, instrumenten en praktijkvoorbeelden.

  ________________________________________________________________________________________
   

  Kennislab Alles is gezond

  Hier vind je veel kennis over onder meer een gezonde leefomgeving, onder andere in de vorm van praktijkvoorbeelden, interviews, video's, webinars, factsheets en brochures. Bijvoorbeeld de ‘Leefplekmeter’ die kan helpen om de positieve en negatieve punten van een buurt, wijk, dorpskern of ander gebied te bepalen

  ________________________________________________________________________________________

  Info over praktijkvoorbeelden in Magazine Beweegvriendelijke omgeving

   

Relevantie

Scroll naar boven