Programmaraad Fiets

De programmaraad Fiets bestaat grotendeels uit praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld. Het lidmaatschap is in principe op persoonlijke titel.

Programmaraadleden:

1 Mario Jacobs Voorzitter
2 Bert Zinn Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
3 Jan Albert de Leur Provincie Noord-Holland
4 Bram Nieuwstraten Vervoerregio Amsterdam
5 Kees-Jan Boer Gemeente Molenland
6 Ton Lubbers Gemeente Assen
7 Jacqueline Pieters Gemeente Den Haag
8 Jan-Dirk Steenbruggen Gemeente Deventer
9 Herbert Tiemens Gemeente Utrecht
10 Ferry Wahls Gemeente Maastricht
11 Kees Miedema NS-Stations
12 Wouter van Minderhout /
Lidwien van Kessel
ProRail
13 Jeanette van 't Zelfde ANWB
14 Wim Bot Fietsersbond
15 Freek Smit Veilig Verkeer Nederland
16 Karin Klein Wolt VeiligheidNL
17 Dirk Verlinde Hogeschool Windesheim (Almere)
18 Hetty van Voorden Waterschap Scheldestromen
     


Vacatures:

De programmaraad van CROW-Fietsberaad is op zoek naar nieuwe leden die willen bijdragen aan de kwaliteit en de vernieuwing van het fietsbeleid in Nederland. Iets voor jou? Reageer vóór 13 november via de volgende link! Lees verder >>
 

Reglement:

Op 24 november 2011 hebben de leden van de toenmalige programmaraad Fiets regels opgesteld voor het lidmaatschap. De regels zijn in deze notitie vastgelegd.  
*Laatste aanpassing 16 februari 2016
 
Scroll naar boven