Programmaraad Fiets

De programmaraad Fiets bestaat grotendeels uit praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld. Het lidmaatschap is in principe op persoonlijke titel.

Programmaraadleden:

1 Bert Zinn Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2 Jan Albert de Leur Provincie Noord-Holland
3 Bram Nieuwstraten Vervoerregio Amsterdam
4 Kees-Jan Boer Gemeente Molenland
5 Herbert Tiemens Gemeente Utrecht
6 Ferry Wahls Gemeente Maastricht
7 Rebecca van der Horst NS-Stations
8 Lidwien van Kessel ProRail
9 Jeanette van 't Zelfde ANWB
10 Wim Bot Fietsersbond
11 Wim Salomons Veilig Verkeer Nederland
12 Karin Klein Wolt VeiligheidNL
13 Hetty van Voorden Waterschap Scheldestromen
14 Birgit Cannegieter-Couwenberg APPM / Tour de Force
15 Marc Schenk Mobycon
16 Jos Spriel Gemeente Nijmegen
17 Joep Stortelder Gemeente Goes
18 Mariska Winter Gemeente Oost-Gelre
19 Bas Hendriksen Gemeente Zeist
20 Anita Stienstra Provincie Gelderland / Tour de Force
21 Bart Christiaens Gemeente Rotterdam
22 Meredith Glaser Universiteit van AmsterdamReglement:

Op 24 november 2011 hebben de leden van de toenmalige programmaraad Fiets regels opgesteld voor het lidmaatschap. De regels zijn in deze notitie vastgelegd.  
*Laatste aanpassing 16 februari 2016
 
Scroll naar boven