Programmaraad Fiets

De programmaraad Fiets bestaat grotendeels uit praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld. Het lidmaatschap is in principe op persoonlijke titel.

Programmaraadleden:

1 Bert Zinn Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2 Kees-Jan Boer Gemeente Molenland
3 Herbert Tiemens Gemeente Utrecht
4 Ferry Wahls Gemeente Maastricht
5 Jeanette van 't Zelfde ANWB
6 Wim Bot Fietsersbond
7 Wim Salomons Veilig Verkeer Nederland
8 Karin Klein Wolt VeiligheidNL
9 Hetty van Voorden Waterschap Scheldestromen
10 Jos Spriel Gemeente Nijmegen
11 Joep Stortelder Gemeente Goes
12 Bas Hendriksen Gemeente Zeist
13 Bart Christiaens Gemeente Rotterdam
14 Meredith Glaser Universiteit van Amsterdam
15 Norbert Mol NSReglement:

Op 24 november 2011 hebben de leden van de toenmalige programmaraad Fiets regels opgesteld voor het lidmaatschap. De regels zijn in deze notitie vastgelegd.  
*Laatste aanpassing 23 april 2024
 
Scroll naar boven