Programmaraad Fiets

De programmaraad Fiets bestaat grotendeels uit praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld. Het lidmaatschap is in principe op persoonlijke titel.

Programmaraadleden:

1 Tymon de Weger Voorzitter
2 Bert Zinn Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
3 Jan Albert de Leur Provincie Noord-Holland
4 Herbert Tiemens Provincie Utrecht
5 Bram Nieuwstraten Vervoerregio Amsterdam
6 Kees-Jan Boer Gemeente Molenland
7 Ingrid van Dijk Gemeente Gooise Meren
8 Gerben Siebenga Gemeente Nijmegen
9 Ton Lubbers Gemeente Assen
10 Jacqueline Pieters Gemeente Den Haag
11 Jan-Dirk Steenbruggen Gemeente Deventer
12 Rob Temme Gemeente Tilburg
13 Ferry Wahls Gemeente Maastricht
14 Sjors van Duren Royal HaskoningDHV
15 Martijn van de Leur Mobycon
16 Matthijs de Boer MDBS
17 Kees Miedema NS-Stations
18 Folkert Piersma ProRail
19 Jeanette van ’t Zelfde ANWB
20 Wim Bot Fietsersbond
21 Wim Salomons Veilig Verkeer Nederland
22 Karin Klein Wolt VeiligheidNL
23 Dirk Verlinde Windesheim Flevoland
     

 

Vacatures:

Op dit moment zijn er geen vacatures.
 

Reglement:

Op 24 november 2011 hebben de leden van de toenmalige programmaraad Fiets regels opgesteld voor het lidmaatschap. De regels zijn in deze notitie vastgelegd.  
*Laatste aanpassing 16 februari 2016
 
Scroll naar boven