Programmaraad Fiets

De programmaraad Fiets bestaat grotendeels uit praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld. Het lidmaatschap is in principe op persoonlijke titel.

Programmaraadleden:

1 Mario Jacobs Voorzitter
2 Bert Zinn Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
3 Jan Albert de Leur Provincie Noord-Holland
4 Bram Nieuwstraten Vervoerregio Amsterdam
5 Kees-Jan Boer Gemeente Molenland
6 Ton Lubbers Gemeente Assen
7 Jacqueline Pieters Gemeente Den Haag
8 Jan-Dirk Steenbruggen Gemeente Deventer
9 Herbert Tiemens Gemeente Utrecht
10 Ferry Wahls Gemeente Maastricht
11 Kees Miedema NS-Stations
12 Wouter van Minderhout /
Lidwien van Kessel
ProRail
13 Jeanette van 't Zelfde ANWB
14 Wim Bot Fietsersbond
15 Wim Salomons Veilig Verkeer Nederland
16 Karin Klein Wolt VeiligheidNL
17 Dirk Verlinde Hogeschool Windesheim (Almere)
18 Hetty van Voorden Waterschap Scheldestromen
19 Birgit Cannegieter-Couwenberg APPM / Tour de Force
20 Marc Schenk Mobycon
21 Jos Spriel Gemeente Nijmegen
22 Joep Stortelder Gemeente Goes
23 Mariska Winter Gemeente Oost-Gelre
24 Bas Hendriksen Gemeente Zeist
25 Anita Stienstra Provincie Gelderland / Tour de ForceReglement:

Op 24 november 2011 hebben de leden van de toenmalige programmaraad Fiets regels opgesteld voor het lidmaatschap. De regels zijn in deze notitie vastgelegd.  
*Laatste aanpassing 16 februari 2016
 
Scroll naar boven