Programmaraad Fiets

De programmaraad Fiets bestaat grotendeels uit praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld. Het lidmaatschap is in principe op persoonlijke titel.

Programmaraadleden:

1 Mario Jacobs Voorzitter
2 Bert Zinn Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
3 Jan Albert de Leur Provincie Noord-Holland
4 Bram Nieuwstraten Vervoerregio Amsterdam
5 Kees-Jan Boer Gemeente Molenland
6 Gerben Siebenga Gemeente Nijmegen
7 Ton Lubbers Gemeente Assen
8 Jacqueline Pieters Gemeente Den Haag
9 Jan-Dirk Steenbruggen Gemeente Deventer
10 Herbert Tiemens Gemeente Utrecht
11 Ferry Wahls Gemeente Maastricht
12 Sjors van Duren Royal HaskoningDHV
13 Martijn van de Leur Mobycon
14 Matthijs de Boer MDBS
15 Kees Miedema NS-Stations
16 Folkert Piersma ProRail
17 Jeanette van ’t Zelfde ANWB
18 Wim Bot Fietsersbond
19 Freek Smit Veilig Verkeer Nederland
20 Karin Klein Wolt VeiligheidNL
21 Dirk Verlinde Hogeschool Windesheim (Almere)
22 Hetty van Voorden Waterschap Scheldestromen
23    

 

Vacatures:

Op dit moment zijn er geen vacatures.
 

Reglement:

Op 24 november 2011 hebben de leden van de toenmalige programmaraad Fiets regels opgesteld voor het lidmaatschap. De regels zijn in deze notitie vastgelegd.  
*Laatste aanpassing 16 februari 2016
 
Scroll naar boven