Programmaraad Fiets

De programmaraad Fiets bestaat grotendeels uit praktijkdeskundigen in fiets(verkeers)beleid die werkzaam zijn bij gemeenten, kaderwetgebieden, provincies en waterschappen en in de advieswereld. Het lidmaatschap is in principe op persoonlijke titel.

Programmaraadleden:

1 Bert Zinn Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2 Jan Albert de Leur Provincie Noord-Holland
3 Bram Nieuwstraten Vervoerregio Amsterdam
4 Kees-Jan Boer Gemeente Molenland
5 Ton Lubbers Gemeente Assen
6 Jacqueline Pieters Gemeente Den Haag
7 Jan-Dirk Steenbruggen Gemeente Deventer
8 Herbert Tiemens Gemeente Utrecht
9 Ferry Wahls Gemeente Maastricht
10 Kees Miedema NS-Stations
11 Wouter van Minderhout /
Lidwien van Kessel
ProRail
12 Jeanette van 't Zelfde ANWB
13 Wim Bot Fietsersbond
14 Wim Salomons Veilig Verkeer Nederland
15 Karin Klein Wolt VeiligheidNL
16 Dirk Verlinde Hogeschool Windesheim (Almere)
17 Hetty van Voorden Waterschap Scheldestromen
18 Birgit Cannegieter-Couwenberg APPM / Tour de Force
19 Marc Schenk Mobycon
20 Jos Spriel Gemeente Nijmegen
21 Joep Stortelder Gemeente Goes
22 Mariska Winter Gemeente Oost-Gelre
23 Bas Hendriksen Gemeente Zeist
24 Anita Stienstra Provincie Gelderland / Tour de ForceReglement:

Op 24 november 2011 hebben de leden van de toenmalige programmaraad Fiets regels opgesteld voor het lidmaatschap. De regels zijn in deze notitie vastgelegd.  
*Laatste aanpassing 16 februari 2016
 
Scroll naar boven