Het realiseren van regionale snelfietsroutes

Het realiseren van regionale snelfietsroutes

Datum: 1-10-2009 13:00
Locatie: Croeselaan 6, Utrecht (Auditorium van Media Plaza, Jaarbeurs)
Bijeenkomst over de beste aanpak om regionale snelfietsroutes te realiseren. Let op! door een fout in de website kan het zijn dat uw aanmelding niet verwerkt is. Controleer svp of uw naam vermeld wordt onder het tabblad 'deelnemers'.
  •   Let op: door een fout in de website kan het zijn dat uw aanmelding niet verwerkt is. Het betreft mensen die nog niet bij ons bekend zijn. Controleer svp of uw naam vermeld wordt onder het tabblad 'deelnemers'. Maandag 28 september ontvangen alle deelnemers nog een bevestiging.   Op 11 september 2009 zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in het programma. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het project Fiets filevrij! in samenwerking met het Fietsberaad. Fiets filevrij! is een samenwerkingsverband van de Fietsersbond, regionale overheden en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om automobilisten de fiets te laten pakken naar hun werk. Het project Fiets filevrij! bestaat uit het verbeteren van bestaande fietsroutes in Nederland, door onder meer het wegnemen van barrières en het verhogen van de kwaliteit. Ook zoekt het project contact met bedrijven om de voordelen aan te tonen van een goed fietsbeleid; fiscaal, financieel en organisatorisch. Het project onderscheidt zich door grensoverschrijdende samenwerking (meerdere wegbeheerders) op de routes, proactief procesmanagement en een stevige inzet op communicatiegebied. Het project startte met 5 routes en er hebben zich inmiddels als drie nieuwe routes aangemeld. De subsidie die het ministerie in 2009 ter beschikking heeft gesteld wordt gebruikt om met de ontwikkelde proceskennis van Fiets filevrij nieuwe routes, zoals Leiden-Den Haag, Purmerend-Amsterdam en Arnhem-Nijmegen, te ondersteunen en ze zo op te waarderen tot filealternatief. Op het moment is er veel aandacht in de pers voor fietssnelwegen. Hier volgen enkele berichten: De Telegraaf bestede op zaterdag 29 augustus 2009 aandacht aan de fietssnelweg in het artikel: Vlugge forens op fietssnelweg. Klik hier om het hele artikel te lezen. NOS interviewde staatssecretaris Huizinga: Proef fietssnelweg al groot succes. Klik hier om het interview te bekijken.  De bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de verbetering van regionale woon-werkfietsroutes ook in de toekomst verder ondersteunen en heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor regio's. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft toelichting op de uitvraag naar nieuwe fietsroutes en geïnteresseerde regio’s kunnen vragen die ze hierover hebben stellen tijdens deze bijeenkomst. 2. Het delen van de kennis en ervaring die opgedaan tijdens het realiseren van regionale fietsroutes in het kader van het project Fiets filevrij. De kwaliteit van een aantal regionale fietsroutes is verbeterd, betrokken gemeenten zijn nauwer gaan samenwerken en op een aantal routes is geëxperimenteerd met niet-infrastructurele maatregelen, zoals het belonen van fietsers. De ervaringen zijn verwerkt in een methode voor het ontwikkelen en realiseren van regionale snelfietsroutes. 3. Een van de maatregelen om de fiets als goed alternatief voor woon-werkverkeer op trajecten onder de aandacht te brengen is de Executive trofee. De Executive trofee is een blijk van waardering voor een manager/directeur die het goede voorbeeld geeft op het gebied van fietsen naar het werk. Goed voorbeeld doet namelijk volgen! Tijdens deze bijeenkomst reikt Fiets filevrij de eerste award uit daaraan gekoppeld is een debat hoe overheid, bedrijfsleven en werknemers er samen voor kunnen zorgen dat de doelgroep opgeknapte snelfietsroutes ook daadwerkelijk en meer gaat gebruiken. Onderdeel van het debat is het houden van effectieve campagnes. Het debat wordt gevoerd door vertegenwoordigers van deze drie groepen. Dagvoorzitter is Elsemieke Havenga. Programma: 12.15 – 12.50 uur: Ontvangst potentiële indieners fietsroute met een lunch buffet. 13.00 uur: Nadere informatie over de mogelijkheden om gebruik te maken van de extra financiële middelen (15 miljoen), die het Ministerie van Verkeer en Waterstaat beschikbaar stelt voor regionale woon-werkfietsroutes. Dit onderdeel is vooral bestemd voor decentrale overheden die een snelfietsroute willen indienen naar aanleiding van de uitvraag. Maar dit onderdeel kan ook interessant zijn voor anderen. U hoeft zich voor het eerste deel niet apart aan te melden. Voor overige deelnemers, start het programma om 14.30 uur, waar u aansluit bij de deelnemers van het eerste onderdeel. 14.00 – 14.25 uur: ontvangst overige deelnemers / pauze voor aanwezigen 14.30 uur: Uitleg in 7 stappen van de methode Fiets filevrij door Ineke Spapé. 14.45 uur: Presentatie van de Methode Fiets filevrij met en door werkgroepleden van de eerste vijf routes. 15.45 uur: Belangrijkste resultaten van de eerste 5 routes. 15.50 uur: Fietsersbond test de beste Fiets voor woon-werkverkeer. 15.55 uur: Uitreiking van de Executive Award door Willem de Jager (adjunct directeur Duurzame Mobiliteit bij Rabobank Nederland). 16.00 uur: Debat ‘samenwerken aan fietsen naar het werk’. 16.45 uur: Conclusies en afsluiting. 17.00 – 18.00 uur: Borrel.
  • Aan de bijeenkomst hebben 108 mensen deelgenomen. 77 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets minder dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, iets meer dan de helft vond hem redelijk nuttig en één persoon vond hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,4 voor de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven