Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Dynamische fietspadverlichting gemeente Bernheze

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Auteur:NOBRA TECHNISCH ADVIESBUREAU B.V.
 • Uitgever:Gemeente Bernheze
 • Datum:05-06-2009

De gemeente Bernheze heeft in een pilot uitgevoerd met&dynamische verlichting op een belangrijke fietsverbinding tussen Oss/Heesch en Nistelrode. Het evaluatierapport geeft aan dat het duur is, niet snel terug te verdienen, maar wel aanzienlijk bijdraagt aan CO2 reductie.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Als ‘koplopergemeente’ op gebied van openbare verlichting heeft de gemeente Bernheze – als pilot - een project voor de ombouw van traditionele verlichting naar dynamische verlichting uitgevoerd. Dit project is bedoeld om ervaring op te doen op het gebied van dynamische verlichting. Het kan daarmee een bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik en daarmee de CO2 uitstoot. Tevens is de uitkomst van dit project mogelijk interessant voor andere wegbeheerders.

  Lichtniveau

  Uit de lichtmetingen blijkt dat het niveau van de openbare verlichting, bij normaal bedrijf voldoet aan de gestelde normen van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) uitgegeven door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). Op tijden dat er minder of geen gebruik van het fietspad wordt gemaakt schakelt de verlichting terug tot 20% van het normale niveau. Op deze tijden is het energieverbruik dus belangrijk lager dan in normaal bedrijf. Wat het lichtniveau betreft voldoet de
  installatie na dimschakeling gedeeltelijk aan de NPR norm. Echter, de belangrijkste component, de gelijkmatigheid blijft hetzelfde waarmee de installatie ruimschoots aan de NPR norm voldoet. De toepassing van dynamische verlichting staat landelijk in de belangstelling en zal naar verwachting vaker worden ingezet om lichthinder en lichtvervuiling tegen te gaan.

  Ervaring

  Het project is nog te kort in werking om gebruikservaringen te kennen. Wel kan worden gesteld dat het dimmen van de openbare verlichting een bijdrage levert tot wijziging van het algemene beeld wat leeft onder de burgers met betrekking tot het onnodig laten branden van de openbare verlichting. De gemeente laat zien serieus werk te maken met het terugdringen van lichtvervuiling en lichthinder en een overdaad aan verlichting tijdens de nachtelijke uren.

  Kosten

  Berekeningen geven aan dat het uit financieel oogpunt vooralsnog niet interessant is om op dit moment op grote schaal over te stappen op dynamische verlichting. De kosten van aanleg zijn dermate hoog dat nauwelijks van een terugverdientermijn kan worden gesproken. De voordelen worden gevonden in het opdoen van ervaring, het terugdringen van lichtvervuiling/lichthinder en natuurlijk in het verminderen van het energieverbruik.

  Voordeel

  Zoals gezegd komt het grootste voordeel van dynamische verlichting naar voren als wordt gekeken naar het verminderen van het energieverbruik en daarmee de CO2 uitstoot. In dit project - met bestaande verlichting in dimuitvoering - is een vermindering van de CO2 uitstoot bereikt van ruim 36%. Zou dit project uitgevoerd zijn op een traditionele verlichting zonder dimuitvoering of bij een gelijktijdige nieuwe aanleg dan is een vermindering van het elektriciteitsverbruik en daarmee de CO2 uitstoot haalbaar van ruim 52%.De komende jaren is het noodzakelijk dit project te volgen, metingen te verrichten en gebruikerservaringen op te tekenen. De opgedane ervaringen kunnen worden ingezet bij uitvoering van nieuwe projecten op het gebied van dynamische verlichting.

  Inhoudsopgave Evaluatierapport NOBRA TECHNISCH ADVIESBUREAU B.V.
  Inleiding ...................................................................................................................................3
  Samenvatting en conclusie..........................................................................................................4
  Voorgeschiedenis................................................................................................................. 5
  Gebiedsgerichte aanpak ..............................................................................................................5
  Innovatie ..................................................................................................................................5
  Het project........................................................................................................................... 6
  Dynamische verlichting (werking) ................................................................................................6
  Schakeltijden.............................................................................................................................6
  De techniek...............................................................................................................................7
  Energiebesparing.......................................................................................................................7
  Begrip CO2 uitstoot .....................................................................................................................8
  Vermindering CO2 uitstoot ...........................................................................................................8
  Lichtmetingen ............................................................................................................................8
  Gebruikerservaringen.................................................................................................................9
  Financiën ............................................................................................................................ 10
  Projectkosten ...........................................................................................................................10
  Financiële besparing .................................................................................................................10
  Bijlagen.............................................................................................................................. 11
  1. Verkeerstellingen.................................................................................................................11
  2. Toegepaste materialen..........................................................................................................12
  3. Lichtmetingen......................................................................................................................13
  4. Overeenkomst met de Stichting Natuur en Milieu....................................................................14
  5. Berekeningen energieverbruik ...............................................................................................15
  6. Overzichtstekening ...............................................................................................................16

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Dynamische fietspadverlichting gemeente Bernheze

Scroll naar boven