Fiets heeft onvoldoende status voor allochtonen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:07-05-2008

De auto wordt relatief vaak gebruikt door Turkse en Marokkaanse mannen, het openbaar vervoer relatief veel door Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Waarom niet de fiets? Volgens een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit gaat het vooral om een statusprobleem.


 • Nederland heeft een fietscultuur. Deze cultuur ontbreekt binnen de allochtone gemeenschap, waardoor het fietsgebruik aanzienlijk lager ligt, aldus het KIM. Voor veel Turken en Marokkanen heeft de fiets een lage status. Zij worden liever niet geassocieerd met de fiets. Bovendien zien ze de auto als een statussymbool; je kunt ermee laten zien dat je iets bereikt hebt in Nederland. De auto wordt daarom veel gebruikt.
  In het rapport 'Blijvend anders onderweg, mobiliteit allochtonen anders bekeken' stelt het KIM verder dat er geen duidelijke sociaal-culturele verklaringen zijn voor de verschillen in openbaarvervoergebruik. Dat relatief veel allochtone vrouwen gebruik maken van het openbaar vervoer komt vooral omdat ze minder vaak de beschikking hebben over een auto en omdat zij niet durven of kunnen fietsen. Fietsen wordt als onveilig beschouwd, het is eng en men durft zich niet op de fiets in het verkeer te bewegen. Veel allochtone vrouwen zien hun kinderen daarom ook liever niet op de fiets naar school gaan.
  De verschillen tussen allochtonen en autochtonen zullen de komende jaren niet verdwijnen, verwacht het KIM. Het autobezit zal door de verbeterde sociaaleconomische positie (hogere arbeidsparticipatie, hoger opleidingsniveau) verder toenemen. Mede daardoor zal de auto in de toekomst vermoedelijk een nog dominantere positie innemen, vooral binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap.
  Het toekomstige fietsgebruik is moeilijker in te schatten, zo stelt het KIM. Omdat meer allochtonen met de fiets opgroeien, zal het gebruik naar verwachting toenemen. Maar daartegenover staat dat veel allochtonen de fiets blijven zien als een tweederangs vervoermiddel, onveilig en niet geschikt bij slechte weersomstandigheden.
  Het KIM beveelt daarom aan om aandacht te besteden aan fietslessen voor allochtonen. Ook fietscampagnes en fietslessen op scholen dragen bij aan een hoger fietsgebruik onder de schoolgaande jeugd en zorgen voor een positiever beeld van de verkeersveiligheid, zo verwacht het KIM.
  Naast specifieke maatregelen gericht op het fietsgebruik onder allochtonen kunnen bestaande maatregelen de verschillen in mobiliteitsgedrag tussen allochtonen en autochtonen ook kleiner maken, zoals het autovrij maken van de schoolomgeving, meer vrijliggende fietspaden en verhoging van parkeertarieven.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fiets heeft onvoldoende status voor allochtonen

No data found
Scroll naar boven