Status speelt geen rol bij achterblijvend fietsgebruik allochtonen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:08-03-2010

De fiets heeft onder allochtonen niet minder aanzien dan de auto of de bus/tram. De belangrijkste redenen om niet te gaan fietsen zijn het gevoel van onveiligheid in het verkeer en de opvatting dat het vaak slecht weer is.


  • Dit stelt Rik Verhoeven in het rapport 'Allochtonen onderweg', een afstudeerscriptie voor de master Transport & Planning aan de TU-Delft . Naar het fietsgebruik door allochtonen is in het verleden al het nodige onderzoek gedaan, onder meer door het SCP en het Fietsberaad. Hieruit blijkt onder meer dat allochtonen net als autochtonen gevoelig zijn voor de kwaliteit van de fietsinfrastructuur en de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van andere vervoermiddelen. Aanvullende onderzoek van Bureau Veldkamp, KIM en Verbeek hebben nader geïnventariseerd welke sociaal-culturele kenmerken van invloed zijn op het fietsgebruik. Hieruit komt naar voren dat het imago van de fiets onder allochtone Nederlanders van huis uit negatief is (poor mans vehicle), het niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat zowel mannen als vrouwen fietsen en dat fietsen als onveilig wordt ervaren. 
    Verhoeven deed onderzoek in twee Haagse wijken Transvaalkwartier en de Schilderswijk, waar 90% van de inwoners van allochtone afkomst is. Deze wijken liggen tevens dicht bij het centrum van Den Haag en er is fietsinfrastructuur aanwezig, zodat voor korte verplaatsingen de fiets een alternatief is. Hij ontdekte onder andere dat de fiets daar in ieder geval niet minder aanzien heeft dan de auto of de bus/tram. Met de stelling ‘Ssuccesvolle mensen kunnen prima met de fiets reizen’ zijn namelijk meer Turken (82%), Marokkanen (89%) en de groep overig allochtonen (83%) het eens dan autochtonen (79%). Van de Surinamers geeft 58% aan het hiermee eens te zijn, dit is geen significant verschil ten opzichte van autochtonen, maar wel ten aanzien van Turken en Marokkanen. 
    De belangrijkste redenen om niet te gaan fietsen zijn het gevoel van onveiligheid in het verkeer en de opvatting dat het vaak slecht weer is (regen/wind/kou), aldus het onderzoek. De belangrijkste redenen om te gaan fietsen zijn gezondheid en de snelheid. Verder spelen gemak en sociale contacten spelen een belangrijkere rol voor allochtonen om niet voor de fiets te kiezen. Het heeft dus zin om de fietsvoorzieningen in de Haagse wijken verbeteren, vooral waar het gaat om het onveilige gevoel op de fiets in het verkeer terug te dringen. Het consistent doorvoeren van een eigen veilige plek voor de fiets in het straatbeeld is daarom belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren, aldus Verhoeven. Verder moet men de inwoners actief in aanraking brengen met de fiets, zodat voorkomen wordt dat er gewoontegedrag wordt ontwikkeld waarbij de fiets niet meer als optie wordt gezien om mee te reizen.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Status speelt geen rol bij achterblijvend fietsgebruik allochtonen

No data found
Scroll naar boven