Fiets in verkeersplan Apeldoorn

  • Soort:Beleidsdocument
  • Uitgever:Apeldoorn
  • Datum:20-05-1999

In Apeldoorn wordt vanuit een brede visie beleid geformuleerd dat uitmondt in heldere keuzen voor de fiets bij interne verplaatsingen.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
  • In juli 1997 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn het verkeersbeleidsplan 'Wat ons beweegt' vastgesteld. Als vervolg op dit beleidsplan is deze concept-verkeerskaart opgesteld. De verkeerskaart bevat de hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid. Op de verkeerskaart is de verkeersstructuur in 2010 voor alle vervoerswijzen aangegeven. De verkeerskaart geeft inzicht in de samenhang tussen de verschillende pijlers van het mobiliteitsbeleid, zoals parkeerbeleid, openbaarvervoerbeleid en fietsbeleid. Nadat de verkeerskaart is vastgesteld zal het beleid per thema verder in deelnota's uitgewerkt worden. In deze deelnota's wordt aangegeven hoe deze toekomstige verkeersstructuur gerealiseerd zal worden.
    Het doel van de verkeerskaart is om, ondanks de groeiende mobiliteit, de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te handhaven, en waar mogelijk te vergroten. Dit past binnen het streven van de gemeente Apeldoorn naar een duurzame ontwikkeling. Veiligheid is daarbij belangrijker dan mobiliteit. De verkeerskaart beslaat het hele gemeente Apeldoorn, dus het stedelijk gebied, de dorpen en het buitengebied.

    Voor de fiets wordt een aantal radiale doorstroomassen gerealiseerd. Een doorstroomas is een fietspad waar de fietser ongestoord door kan fietsen. Dat wil zeggen dat kruisingen met ander verkeer zo opgelost moeten worden dat de fietsers er geen vertraging van ondervinden. Verder moet de kwaliteit van zo'n doorstroomas hoog zijn. Dit betekent bijvoorbeeld asfalteren, een goede verlichting. De doorstroomassen moeten daarnaast, net als de overige fietspaden, verkeersveilig en sociaal veilig zijn. Doorstroomassen moeten duidelijk herkenbaar zijn en goed bewegwijzerd.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fiets in verkeersplan Apeldoorn

No data found
Scroll naar boven