Fietsbeleid voor allochtonen is wenselijk

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:13-04-2007

Speciale aandacht voor allochtonen in het fietsbeleid is zeker gewenst. Maar over de meest effectieve aanpak lopen de meningen uiteen. Dat bleek tijdens themabijeenkomst van het Fietsberaad over dit thema.


In veel grotere gemeenten is een flink deel van de inwoners van buitenlandse afkomst. Ook het fietsbeleid moet inspelen op de wensen en het mobiliteitsgedrag van deze inwoners.
Spyros Markadonakis, marktonderzoeker bij Foquz Etnomarketing, maakte tijdens de Fietsberaadbijeenkomst op 15 maart jl. duidelijk dat elementaire marketingregels ook toe te passen zijn om het fietsgebruik van allochtonen te stimuleren. De basis is een heldere afbakening van de doelgroep. De allochtoon bestaat niet. Jonge Turkse mannen moet men op een andere manier benaderen dan Marokkaanse vrouwen van middelbare leeftijd. Beter één segment goed bedienen, dan lukraak beginnen, zo betoogde Markadonakis. Wat hem betreft wordt de prioriteit gelegd bij de jongeren. Veel allochtonen zijn nog jong en van een investering in jongeren heb je langer profijt.
Volgens Marc Beek, die in Den Haag veel ervaring opdeed met fietslessen voor allochtonen, zijn jongeren echter een moeilijk te bereiken doelgroep. Volgens Beek kun je beter beginnen met makkelijker doelgroepen, zoals vrouwen van middelbare leeftijd, kinderen en ouders van kinderen.

Merdan Yagmur, voorheen raadslid voor de VVD in Den Haag, bepleitte vooral een rechtstreekse benadering van allochtonen. Gedreven door de voordelen van de fiets die hij zelf ervaart, promoot hij al enkele jaren het fietsgebruik onder allochtonen. Hij heeft duidelijk een broertje dood aan de allochtone organisaties. Yagmur: 'In mijn aanpak heb ik de subsidieverslaafde allochtone zelforganisaties opzij geschoven. Ik benader de mensen rechtstreeks. In het koffiehuis, in de moskee. Bij vier bakkers, bij een kapper en kleermaker staan fietsen voor de deur die gebruikt kunnen worden'.
Niet iedereen deelde die mening. In Hilversum lijkt samenwerking met allochtone organisaties wel erg productief, zo bleek ook tijdens de bijeenkomst.
In de praktijk wordt fietsbeleid voor allochtonen vooral ingevuld in de vorm van (subsidie) voor fietslessen, vaak vanuit de welzijnshoek, aldus Jasper Hoogeland van Goudappel Coffeng. Angela van de Kloof van het Steunpunt Fiets heeft daar ruime ervaring mee. 'Iedereen heeft recht op toegang tot de fietscultuur', zo luidt haar motivatie. 'Fietsen is ook vaak noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Voor postbezorgers, in de thuiszorg of om zorg en opleiding te kunnen combineren. De fiets scheelt enorm veel tijd.'
Volgens Van der Kloof worden op 400 plaatsen in Nederland fietslessen voor allochtonen aangeboden. 99 procent van de deelnemers is vrouw. De vraag naar fietslessen groeit doordat allochtonen gestimuleerd worden om deel te nemen aan de maatschappij. En de wachtlijsten voor fietslessen worden langer. Van der Kloof maakte zich vooral zorgen over de grote kwaliteitsverschillen in de aangeboden fietscursussen. Ze bepleitte landelijke richtlijnen waar de cursussen en de docenten aan moeten voldoen.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsbeleid voor allochtonen is wenselijk

No data found
Scroll naar boven