Meer fietsen goed voor volksgezondheid ondanks extra verkeersslachtoffers

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:14-10-2010

Als 10 procent van de autoritten tot 7,5 km wordt vervangen door fietsritten, neemt het aantal verkeersdoden toe met 4 tot 8. Er vallen ongeveer 500 meer ernstig verkeersgewonden. Maar omdat lichamelijke beweging gunstig is voor de volksgezondheid leidt meer fietsen per saldo tot een betere volksgezondheid.


  • Het RIVM onderzocht wat het betekent voor de volksgezondheid wanneer korte autoritten worden vervangen door fietsritten. Gekeken is naar de factoren lichamelijke beweging, milieu en verkeersveiligheid. De lichamelijke beweging van de nieuwe fietsers doet de balans positief uitslaan. Geschat wordt dat de ziektelast (een maat voor gezondheidsverlies in termen van vroegtijdige sterfte en jaren geleefd met ziekte) na 1 jaar is afgenomen met maximaal 1,3% wanneer iedereen een extra dag per week op de fiets stapt en een halfuur langer fietst. De gezondheidsbaten ten gevolge van minder geluid en luchtverontreiniging door het wegverkeer zijn relatief klein. De gezondheidseffecten door meer bewegen compenseren min of meer de negatieve gevolgen die een overstap van auto naar fiets heeft voor de verkeersveiligheid. De SWOV rekent met een toename van 4 tot 8 verkeersdoden en ongeveer 500 ernstig verkeersgewonden wanneer 10% van de korte autoritten wordt vervangen door fietsritten. Alleen voor jonge mannen verbetert de verkeersveiligheid door deze overstap van auto naar fiets. Onder mannen jonger dan 35 jaar neemt het aantal verkeersdoden af; voor oudere automobilisten die overstappen naar de fiets neemt het aantal verkeersdoden toe. Het aantal ernstig verkeersgewonden neemt waarschijnlijk alleen af onder 18- en 19-jarige mannen. Voor alle andere leeftijden neemt het aantal ernstig verkeersgewonden naar verwachting toe wanneer men overstapt van de auto naar de fiets. Deze toename is het gevolg van het grote aantal fietsers dat in het ziekenhuis belandt als gevolg van enkelvoudige fietsongevallen.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Meer fietsen goed voor volksgezondheid ondanks extra verkeersslachtoffers

No data found
Scroll naar boven